Den første del af forhøret over Karen Gregerses, hvor hun angiver Anne som heks.
Se billede i stort format

   

Danmarks sidste heks

Da retten blev sat ved Falster Nørre Herredsting, tirsdag 27. september 1692 var det en historisk sag, der gik i gang. Men det var hverken herredsfoged, stokkemænd – eller den anklagede klar over

Retssagen mod den ca. 74-årige bondekone Anne Palles, skulle blive den sidste sag, hvor en dansker blev fundet skyldig i trolddom og dømt til døden.

Anne var blevet angivet af den kloge kone, Karen Gregerses, som havde haft sin gang over det meste af Falster. Karen kunne bl.a. kurere forskellige påtryllede lidelser, og hun kunne fortælle, hvem synderen var. Desuden havde hun selv set, hvordan Anne Palles vendte sig og ”pissede ulykke” ind i porten den dag hun forlod sit gamle hjem. Anne og hendes mand var blevet sat fra deres gård, fordi den skulle gives til herredsfogeden. Og efter den dag ville herredsfogedens kvæg slet ikke trives.

Det endte med at Anne blev dømt, og den 4. april 1693 blev hun først halshugget, derefter brændt. På henrettelsesdagen fik hun ½ potte vin at styrke sig på – det kan man se i regnskaberne, som findes i Rigsarkivet.

Hele sagen imod Anne, alle vidneforklaringer og beskyldninger findes i Falster Nørre Herreds ting, tingbog 1691-1696. Landsarkivet for Sjælland, m.m.