Latinsk ordliste

I mange kilder - ældre kirkebøger ikke mindst - kan man komme ud for, at forskellige ord og begreber er skrevet på latin i stedet for dansk. Latin var præsternes og de professionelle juristers fagsprog langt ned imod vor tid.

Betegnelser for slægtskabsforhold, m.m.:

Avia / Avus

bedstemor / bedstefar

Commater

kvindefadder

Compater.

mandsfadder

Conjux

ægtefælle

Filia / Filius

datter / søn

Frater

broder

Illegitimus

uægte

Infans

spædbarn, baby

Legitimus

ægte

Maritus

ægtefælle

Mater

moder

Matrina

gudmor

Parentes

forældre

Pater

fader

Patrinus

gudfar

Puerpa

barselskone

Socer

svigerfar

Soror

søster

Spons(ores)

forlovere

Sponsatus

en forlovet

Sponsa (-us)

brud(gom)

Spurius

uægte

Susceptrix

gudmor

Test(es)

dåbsvidner, faddere

Uxor

hustru

Vidua (-us)

enke(mand)

Vir

ægtemand

  

Kirkelige handlinger:

Abs(olutio)

skrifte

Appellatus

kaldt, navngivet

Bapt(izatus)

døbt

Baptismus

dåb

Caemeterium

kirkegård

Conf(irmatus)

konfirmeret

Conf(irmandus)

konfirmand

Confirmatio

bekræftelse

Confitens

nadvergæst

Copulatus

ægteviet

Defunctus

afdød

Denatus

afdød

Desponsatus

trolovet

Humatus

begravet

Inhumatus

begravet

Introductio 

introduktion

Matrimonium

ægteskab

Mortuus

død

Nat(us)

født

Nomen

navn

Nomen impositum

givet navn

Nomin(atus)

navngivet

Obiit

han/hun døde

Proclama(tio)

lysning 

Pub(lice)

offentligt, åbent

Publicatio

bekendtgørelse

Sep(ultus)

begravet

Templ(um)

kirke

  

Andre latinske udtryk:

A(b)

efter

Aetatis suæ

i en alder af

A(d) d(iem)

på selve dagen

A(nnus), (Anno)

(i) år(et)

A(nno) D(omini)

Herrens år

A(nno) Inc(arnationis)

år

Ante

før

Ascensio

himmelfart

Assumptio

optagelse i himlen

Cras(tino die)

dagen efter

Cognomen

tilnavn

Dictus

kaldet, omtalt

Die(s)

dag

Datum ut supra

samme dato, "givet som ovenfor"

Die ut supra

samme dag

D / D.ca / Dom(inica)

søndag

Domini

Herrens

Eodem die

samme dag

Et c(etera) / &c

osv

E(x)

fra

Fest(um)

kirkelig festdag

Fol(ium), (Folio)

(på) blad (side..) "Folio" henviser som regel til et "blad", dvs. at begge sider af papiret - "siden" har samme sidetal.

Grat(iarum)

taksigelses (fest)

Ibid(em)

samme sted

I(d) e(st)

dvs

Incarnatio

Jesus blev menneske

Infra

inden

Item

ligeledes

Kalenda

første dag i måneden

LS. Locus sigilli

seglets placering. Ses i afskrifter af diverse dokumenter, skrevet dér hvor seglet sidder i oroginalen.

Manu propria.

med egen hånd

(m.p.)(mpria)

skrevet med egen hånd

M.f.P.

med ført pen

M.p.P

med påholden pen

Meus

min

Nat(alis dies)

fødselsdag

Nomine

ved navn

Octava

7.de dag efter fest

Pag(ina)

(på) side

Pervigilium

2dag før festdag

P(ost)

efter

Post(ridie)

dagen efter

Pridie

dagen før

Profestum.

dag før festdag

Sanctus / Sct.

hellig

Sc(il) = Scilicet

nemlig

Sive

eller

Vide

se

Vid(elicet)

nemlig

Vigilia

dag/aften før festdag

Vulgo

også kaldet

Xtus, Xti

Christus, Christi