Militære forkortelser

I lægdsrullerne støder man ofte på forkortelser, der har at gøre med militære udtryk og vendinger. Skrivemåden er selvfølgelig afhængig af den enkelte skrivers håndskrift, men selve forkortelserne er ikke nødvendigvis hjemmelavede.  I slutningen af 1800-tallet blev der udsendt to anordninger om forkortelser og vedtegninger, og listen her er baseret på dem.

A.C.

Artilleri Corpset

Afd.

Afdeling

Afgb.

Afgangsbevis (?)

Afg. L

Afgangs Listen

Afg. t.

Afgaaet til

A.P.
Atps.

Amtspas

A.R.

Artilleri Regiment

Art.

Artilleri

Art. Batl.

Artilleribataljon

Aux. C.

Auxiliær Corps

  

B.
Bal.

Bataljon

Bat.

Batteri

B. Br.

Borger Brev

Beg.

Begiert (begært)

Beh.

Behandles

Behl.

Behandling

Bl.
Br.

I de ældste lægdsruller er der personer, som kaldes "Bl" eller "Br" mand. Det er dem, der slettes af rulle.

B.S.

Bornholms Sørulle

B. s. L. som o. A.

Bør søge Læge, som overdrages Amtet

Btk.
BTK.

Batterikusk

    

C.

Compagni
Corps

Can. Resl.
C.R.

Canceliets Resolution

Cass.

Cassabel (=kassabel)

Caut.

Caution eller Cautionist (kaution/kautionist)

Cav.
Caval.

Cavalleriet (kavalleriet)

Comd.

Commanderet (kommanderet)

Comp.

Compagni (kompagni)

Com: Serg:

Commander Sergeant (kommandersergeant)

Const.
Cst.

Constabel (konstabel)

     

d.t
D.T.

Dette år

DL
DRL
Dron. L.R.

Dronningens Livregiment

d. L.

Dette lægds

Drag. 5 Rgt

Dragons 5´regiment

Dress: artill.

Dresseret (=uddannet) ved artilleriet

      

eft.

efter

Ei m. s. T.

Ei mødt i samme Tilstand

E.K. 1

Mandskab til søværnet

E.K. 2

Gardere

E.K. 3

Ryttere og artilleriets trænkonstabler

E.K. 4

Ingeniører, artilleriets konstabler og håndværkere

E.K. 5

Værnepligtige, som ikke er egnede til nogen af de andre grupper

ER

Ekstra Rulle

Erkl.

Erkæring

erl

erlagt

E.T.V.

Endeligt Tings Vidne

Ex: Skolen

Exerser Skolen

Ext. Sess

Extrasessionen

Extr

Extra

     

F.B.
Fl. bev.

Flytte bevis

F.G.

Fod Garder

f. L.

fra Lægd (+ lægdsnummer og soldaternummer)

F. I. R.

Falsterske/Fynske infanteriregiment

Forl.

Forlover (= kautionist)

Forst.
Frstkn.

Forstærkningen

F.R.

Fynske Regiment (f. R. = forrige Rulle)

Fra 1 del

Om en person, der er overført fra første del (landrullen) til anden del (sørullen). Det modsatte ses også.

frfl.

fraflyttet

f. S.
F. S.
Følges:

Følgeseddel

f. T.

for Tiden

f. T. utjstd.

for Tiden utjenstdygtig

    

Gard.

garder

G.B.E.S.
Grdb. Enkes Søn

Gaard Bruger Enkes Søn

G.H.

Garder Husar

Gl. M. S.
G. M. S.

Gammel Mands Søn

Gmd.

Gaardmand

Gmds. pas

gaardmandspas

G. t. F.

Garder til Fods

G. u.

Gaar ud

H. paa

Højre

H. I. R.
H. L. R. 1

Holstenske Infanteriregiment
Holstenske regiment og Holstenske lansener Regiment evt liv regiment

Hkorn

Hartkorn

Holst:

Holstenske

J.C.

Jæger Corpset

J Mst

Justitsministeriet

Jæg.

Jæger

Kass. att.

Kassationsattest

Kbh. Inf. R.

Københavns Infanteriregiment

K.R.
K.r.
Kong: R:
Kong. Rgt.

Kongens Regiment
(K.R. også "Kronens regiment" eller "Krigs Reserven")

K.P.R.

Kronprinsens Regiment

Krg. Res.

Krigs Reserven

Kr Min Res (Resol)

Krigsministeriets Resolution

Kron. R.

Kronens Regiment

Kstm.
Kysmtml.

Kystmilits

Lands.
L ds
Ldsd
Ls
LS

Landsoldat

L. B.
Lin Bat.

Linie Bataljon

ldno
Ltno
ln

Lodtrækningsnummer

L. D.

Land Dragon

Legit.

legitimerer

lett I B

Lette Infanteri Bataljon

L I B

Linie Infanteri bataljon
Lette Infanteri Bataljon

L M H

Lægmandshjælp

L R 1

Liv regimenter (= egtl. Dronningens Livregiment)

L R 2
L. Rytter

Land Rytter

Lægds Sv.

Lægds Svar

M

(+ årstal) maj måned det givne år

M 1
MA 1

Militærarbejdere ved Søværnet

M 2
MA 2

Forplejningskorpsets mandskab
(1855-69 = Infanteripionerer og ambulancesoldater)

M 3
MA 3

Hestepassere og køresvende

M 4
MA 4

Øvrige militærarbejdere

Nat.

National (soldat)

N. L. R.

Norske Liv regiment

n. S.

næste Session

o.A

overdrages Amtet

opdaget (+ årstal)

betyder, at personen ikke før har stået i lægdsrullen, men at man har opdaget ham og sørget for, at han blev indført det pågældende år

Opl.

Oplysning

Ovcpl.
Overc.

Overcomplet

P. C. R.

Prins Christians Regiment

P. F. R.
Pr. F. R.

Prins Frederiks Regiment

P. F. I. R.

Prins Frederiks Infanteriregiment

Pgfgr.

Pegefinger

Plovdr: Hmd.

Plovdrivende Husmand

Pr. Att.

Præste Attest

Pr. og Skol. Attest n. S.

Præste og Skolelærer Attest næste Session

Prot.

Protokol

p.t.

paa tiden

S (+ årstal)

betyder, at vedkommende var soldat i det pågældende år

s.d.

samme dato

Ses
Sess
Ss.

Session

Siel. R. R.

Sjællandske Rytteriregiment

Siell. Sk
Siæl. Sk. C

Sjællandske Skyttekorps

S. i F.
S. i Forst

Soldat i Forstærkningen

S. J. C.
S. I. C.

Sjællandske Jægerkorps

S. J. R.
S. I. R.

Sjællandske Infanteriregiment
eller Slesvigske infanteriregiment

Sjell.

Sjælland

Skarpsk. C.
Sksk. C.

Skarpskytte Corps

Skol.

Skolelærer

Skr.
efter Skr.

efter Skrivelse

S. L.

Sølemit

S. L. R.

Sjællandske (Rytter) Regiment
eller Sjællandske Landsener regiment

S. M. S.

Svag Mands Søn

S. R. R.

Sjællandske Rytterregiment

S. S. J. C.

(Stamrulle?) Sjællandske Jæger Corps

s. T.
S. T.

samme Tilstand

st.

staaende

st. H.
st: Hær

staaende Hær

St. R 1

Staden Københavns rulle

St. R
Str. i

i Stamrullen ved regiment XX

S. T. t. t. T.

Samme Tilstand tjenlig til Tranikusk

s. u. C.

sættes under Cur

Sv.

Svar

Sæl.

Sjællandske

Søev: Comd.

Søevant, Commanderet

td

tjenstedygtig

til 1 del

Om en person, der er overført til første del (landrullen) fra anden del (sørullen). Det modsatte ses også.

till

tilladelse

T. K.

Trainkusk

Trk.

Trainkuske eller Trainkonstabler (ofte i forbindelse med forkortelsen t.t. = tjenlig til)

Trkdsk.

Trainkusk

t. S.

til Sessionen

T. Sk.

tinglæst Skøde

tstd

tilstand

tstd

tjenestedygtig

t.t.

tjenlig til (herefter nævnes den form for tjeneste, som man mener at vendommende er egnet til)

T. V.

Tingsvidne

U. A.

Uskrivnings-Aar (indkaldelsesår?)

Ucf.
U. conf.

Uconfirmeret (ukonfirmeret)

ud

udygtig

Udpas
udth. Pas

Udygtighedspas

udress.

"udresseret" (= uøvet)

uds:

udsættelse

udsk.

udskrevet

udbl.

udeblivelse, udeblevet

udt.

udtjent (udt. Sold. = udtjent Soldat)

uh

uhinderlig

U. R.

Ungdoms Rullen

utingl.

utinglæst

U. T. M.

uegnet til militærtjeneste

Uts

uegnet til soldat
udygtig til soldat
uduelig til soldat

Utspas

utjenstdygtighedspas (?)

V. paa

venste

V og B

Vand og brød

Vpl.
Vpls

Værnepligtsloven