Kirkeårets 
dage, fester m.m.

Slægtsforskeren har god brug for at kende kirkeårets dage, tamperdagene, forskellige ældre helligdage, der nu er afskaffede m.m. Disse dage var en levende del af forfædrenes kalender og optræder ikke mindst i kirkebøgerne.
"Skiftedage" kan også være nyttige - ligesom de latinske betegnelser for dage, måneder og lignende.


Dom(inica)

søndag

Adv(entus)

advent

Nat(ivitas Christi)

jul (Kristi fødsel)

Nov(us) A(nnus)nytår

nytår

Epiphania

hellig 3 konger

Jejunium

faste

Pascha

påske

Pentecoste

pinse

Trin(itatis)

trinitatis

Søndage før fastelavn:

Septuagesima ("70.ma")

2. s. før fastelavn

Sexagesima ("60.ma")

1. s. før fastelavn

   


Fastelavn:

Quinquagesima ("50.ma")

fastelavns søndag

Esto mihi

fastelavns søndag

Blå mandag

mandag efter fastelavn

Hvidetirsdag

tirsdag efter fastelavn

Askeonsdag

onsdag efter fastelavn

   


De 5 søndage i fasten:

Jejunium

faste

Quadragesima ("40.ma")

1. søndag i fasten

Invocavit

1. søndag i fasten

Reminiscere

2. søndag i fasten

Oculi

3. søndag i fasten

Lætare (midfaste)

4. søndag i fasten

Judica

5. søndag i fasten

  


Påske:

Palmarum

palmesøndag

Dimmeluge

ugen før påskedag

Stille uge

ugen før påskedag

Coena dom(ini)

skærtorsdag

Viridium

skærtorsdag

Passio (domini), Parasceue

langfredag

Sanctum sabbatum

påskelørdag

Sancta dominica

påskesøndag

Resurrexi

påskesøndag

  


De 6 søndage efter påske:

Quasimodogeniti

1. s. efter påske

Misericordia2. s. efter påske

2. s. efter påske

Jubilate

3. s. efter påske

Cantate

4. s. efter påske

Rogate

5. s. efter påske

Vocem jucunditatis

5. s. efter påske

Exaudi

6. s. efter påske

   


Pinse:

Pent(ecoste) pinsesøndag

pinsesøndag

   


Bevægelige helligdage:

Store bededag

4. fredag efter påske

Kristi himmelfart

6. torsdag efter påske

  


Faste helligdage 1536-1770 

men afskaffede ved frd 26-10-1770:

De hellige tre konger

6. januar

Kyndelmisse, Mariæ renselse

2. februar

Mariæ bebudelse

25. marts

Skt Hans (Midsommer)

24. juni

Mariæ besøgelse (Fruedag) 

2. juli

Mikkelsdag (Michaelis)

29. september

Allehelgen

1. november

Mortensdag

11. november

  


Latinske helgendags-navne mm:

Circumcisio

1. januar

Epiphania

6. januar

Pauli conversio

25. januar

Purificatio Mariæ,
Marie renselse
Candelarum. Kyndelmisse

2. februar

Cathedra Petri, Peders stol

22. februar

Bissextilis (skuddag)

24. februar

40 milites martyres, 
40 riddere

9. marts

Annuntiatio Mariæ,
Marie Bebudelsesdag

25. marts

Valpurgis (Valborg), 
Philippi et Jacobi

1. maj

Johannes Baptistæ, 
Skt Hans

24. juni

7 (septem) dormientes, Syvsoverdag

27. juni

Visitatio Mariæ, 
Marie besøgelsesdag

2. juli

Laurentius

10. august

Assumptio Mariæ, 
Marie himmelfart

15. august

Bartholomæus

24. august

Severinus (Søren)

23. oktober

Omnium Sanctorum, 
Alle helgens dag

1. november

Omnium animarum, 
Alle sjæles dag

2. november

Nat(ivitas Christi)

25. december

Stephanus (Steffen)

26. december

   


Taksigelsesfester: Fest(um) Grat(iarum):

1659 
(Stormen på Kbh.)

11. februar

1660 
(Slaget v. Nyborg)

14. november

1728 
(Kbh´s brand)

23. oktober

   


Terminer og regnskabsår:

Juni termin

11. juni

December termin

11. december

Stats-finansårets start 
>1981

1. april

Stats-finansårets start 1982>

1. januar

   


Latinske ugedags-navne:

Dies

dag

Dies Solis

søndag

Dies Lunæ

mandag

Dies Martis

tirsdag

Dies Mercurii

onsdag

Dies Jovis

torsdag

Dies Veneris

fredag

Dies Saturni

lørdag

Dominica

søndag

Fer(ia)

ugedag

Feria magna/majo

i påskeuge

Feria Prima

søndag

Feria Secunda

mandag

Feria Tertia

tirsdag

Feria Quarta

onsdag

Feria Quinta

torsdag

Feria Sexta

fredag

Feria Septima

lørdag

Hebdomada

uge

Sabbatum

lørdag

   


Latinske måneds-betegnelser:

Mensis/Mense

måned

7br(is) / VIIbr(is)

september

8br(is) / VIIIbr(is)

oktober

9br(is) / IXbr(is)

november

10br(is) / Xbr(is)

december

  


Flytte (skifte-)dage: Fra gammel tid:

Forår

3. fredag efter påske

Efterår

Mikkelsdag 29/09

Fra 1799 i København, fra 1813 i købstæderne og fra 1817 i landdistrikterne:

Forår

3. tirsdag i april (hvis dagen faldt i påsken, så næste uges torsdag)

Efterår

3. tirsdag i oktober


Tamperdage:
Jejunia temporalia/legitima

1 i fasten

2. onsdag efter fastelavn

2 i pinsen

1. onsdag efter pinse

3 om høsten

3. onsdag i september

4 før jul

3. onsdag i december