SITEMAP    

 

   
 
   

Smede ved Københavns Sporveje. Hvis dine forfædre har haft et bestemt erhverv, eller var organiseret i fagforening, kan du have gode muligheder for at komme tæt på deres arbejdsliv.
(Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)
   

På arbejde

De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt haft et lønarbejde. Derfor kan slægtsforskere også finde oplysninger af interesse i virksomhedsarkiver og arkiver fra de foreninger, som har tilknytning til arbejdslivet

Erhervsliv- og virksomheder rummer også genealogiske muligheder. Virksomheder med få ansatte, vil sjældent have efterladt sig administrative arkiver, men lidt større arbejdspladser både i det private og i det offentlige har brug for at føre lister og lønregnskaber over de ansatte.

Disse lister kan indeholde oplysninger om personens navn, adresse, fødselsdag, ansættelsestidspunkt, arbejdsområde og løn. 
Oplysninger af lignende art kan du i ældre tid finde fra de mange håndværkerlav, og hvis forfædrene var tjenestefolk, kan du måske være heldig at finde nyt i arkiverne fra nogle af de københavnske fæstekontorer og frederiksbergske meldingsprotokoller. Selvstændige handlende og håndværkere finder du  i borgerskabsprotokollerne.

Arbejdslivets foreninger
Arbejdspladserne er ofte rammen om et rigt foreningsliv. Det kan være virksomhedsoprettede foreninger for personalet, sports - eller sangforeninger, hvor medlems - og kontingentlister kan give oplysninger om personens navn og adresse. Virksomheder og personaleforeninger har ofte et blad, hvor de ansattes jubilæer eller andre mærkedage bliver omtalt.

Fagbevægelsen
En meget stor del af lønmodtagerne har i gennem det 20. århundrede organiseret sig i fagbevægelsen. Derfor giver arkiverne fra de forskellige foreninger i fagbevægelsen mulighed for at finde personoplysninger i medlemslister og kontingentbøger.
På mange større virksomheder har de forskellige faggrupper haft klubber og fællesklubber. I tilknytning til klubberne er der af og til oprettet sociale eller kulturelle kasser og fonde for medlemmerne. Det kan være syge-, alderdoms-, hjælpe- og begravelseskasser eller kulturelle foreninger.
I arkiverne findes oplysninger om navn, adresse, arbejdsområde og optagelsestidspunkt i klubben.

 

 

 

Tips!

En indgang til erhverv og arbejdsliv finder du i nyere folketællinger
der bl.a. oplyser, hvor de talte arbejder

Skriv evt. selv en erindring med focus på dit eget arbejdsliv. Print huskeliste i pdf eller word.

Huskeliste til erindring om arbejdsliv

Huskeliste til erindring om arbejdsliv

 

Formødre i arbejde

Historien om anernes erhverv og jobs er ikke kun mændenes historie. I Danske Kvinders Fotoarkiv kan du finde billeder med eksempler på både traditionelle og usædvanlige kvindejobs.
Se slideshow

 

Erindring

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har mange erindringer som kan fortælle om arbejdslivets historie. fx denne:

Stanley Jensen: 41 år som skraldemand

 

Kildeeksempel

Et borgerbrev blev udleveret til den nyslåede borger, og findes kun i særlige tilfælde i arkiverne. Fx som bilag til retssager.  Se guldhornstyvens borgerbrev
 
Københavnere kan komme fra alle egne af landet. Det afslører bl.a. registeret til borgerskaber fra 1885 Se "klip" fra registeret