SITEMAP    

 
     
 
   

Før man når så langt som til at sidde ved læseapparat eller arkivalier på arkivet, skal man have indkredset, præcis hvad det er, man gerne vil finde....

  

Før arkivbesøget

Inden man besøger et arkiv, bør man sørge for at have overblik over, hvad man allerede véd, og hvad man vil lede efter

For at finde oplysninger på et arkiv, skal man have konkrete informationer at gå ud fra. Konkrete informationer er et navn i kombination med tid og sted for en begivenhed, som er registreret af myndighederne. Typisk fødsel, konfirmation, vielse eller begravelse. Forberedelsen kan bestå i overvejelser om:

 • Hvad vil du lede efter?
     

 • Hvilke "ledetråde" - konkrete oplysninger - har du om dét, du eftersøger?
     

 • Hvilket arkiv opbevarer kilder til den information, du gerne vil finde?
     

 • Har du kopier af attester m.m. med relation til dét, du søger? Tag gerne kopier eller originaler med til første arkivbesøg
     

Ikke alle arkiver har alt
Man skal også være klar over, hvilket arkiv, der kan have kilderne til de informationer man eftersøger. En kirkebog fra Frederiksberg sogn 1942, vil skulle ses på Landsarkivet for Sjælland - en erindring eller et virksomhedsarkiv ville kunne være afleveret til fx Stadsarkivet i København eller på Frederiksberg. 
 
Service på arkiverne

På et arkiv skal man selv finde frem til, hvilke protokoller m.m. man gerne vil se, og man skal selv arbejde med dem, når man har fået dem frem fra magasinet eller hentet dem til sin plads. 
På arkivet  vil du naturligvis kunne få vejledning af personalet, men der er forskel på, hvor megen service det enkelte arkiv har mulighed for at give den enkelte bruger. På arkiver, som har mange brugere, kan der også være ventetid for at komme til at tale med den person, der sidder i vejledningsskranken.