SITEMAP    

 
     
 
   

Skilsmisse er også en af de begivenheder, som sætter spor i arkivalierne. (Foto: privateje, modelgrafik)

 

Skilsmisse?

Skilsmisse er et forholdsvis nyt fænomen, og langt frem i tiden var skilsmisse - ligesom indgåelse af ægteskab - et kirkeligt anliggende
 
Det var oprindeligt den gejstlige tamperret, der tog sig af skilsmissesager. Den eller de, der ville skilles, indgav en ansøgning hertil og fire gange årligt samledes retterne i hvert stift. Tamperretten i København fungerede frem til 1771 og udgjordes af konsistorium ved Københavns Universitet. 

Derefter skulle separation og skilsmisse behandles af Hof- og Stadsretten (hvis man blev skilt ved dom), eller man kunne søge kongelig bevilling. 

Dom eller bevilling?
Efter forordningen af 1.12.1797 blev de resterende tamperretter nedlagt, og ægteskabssager henvist til den almindelige, civile ret. Her er der to muligheder for at at opnå skilsmisse. Dels ved bevilling og dels ved dom. Skilsmisse ved bevilling er den hyppigste form. 

For at blive skilt skulle et par først være separeret i mindst 3 år. Inden separationen blev gennemført skulle parterne deltage i en mægling. Der var dels en gejstlig hos præsten og en verdslig hos amtmanden. 
Skal man finde en skilsmisse, er der lidt forskellig fremgangsmåde, alt efter, om det er foregået i  København eller på Frederiksberg

 

 

 

 

NB!

Separation og skilsmisse kunne også opnås via en kongelig bevilling direkte fra kongen (senere Justitsmin. 1. kontor). 
Dette materiale findes på Rigsarkivet.