SITEMAP    

 
     
 
   

Frederiksberg-pigerne studerer uglen indgående i naturhistorie-timen. Anernes skolegang kan også blive en del af slægtsforskningen.
(Foto: Frederiksberg Stadsarkiv)

 

I skole

Gennem skolearkiver kan du belyse børneliv og skolegang i slægten. Det giver også mulighed for at følge familien, medens børnene voksede op

For at finde frem til oplysninger i et skolearkiv, skal du naturligvis vide, hvilke skoler din ane har gået på, og hvornår. Det er også vigtigt at vide, hvilken type skoler, der er tale om;

Hvad indeholder arkiverne?
I ældre tid fandtes der mange slags skoler og undervisning for børn. Først i løbet af 1700-tallet begyndte man at satse mere systematisk på at uddanne folk, og i 1814 indførte man almindelig undervisningspligt, hvorefter alle børn skulle undervises fra syvårsalderen og indtil konfirmationen.
Skolearkiverne vil typisk indeholde kartoteker, karakterprotokoller samt ind- og udskrivningsbøger. Det vil være børnenes karakterer og eventuelt en udtalelse om barnet, der står her. I nogle skolearkiver vil man også have noteret barnets dåbs- og konfirmationsdato. Arkiverne kan også indeholde forskelligt materiale om skolen, f.eks. jubilæumsmateriale.

Særlige skoler, børnehjem og andre hjem
Svage elever, typisk bogligt svage eller adfærdsvanskelige elever, kom i de såkaldte værneklasser eller værneskoler, senere kendt som hjælpeklasser. Børnene i værneskolerne havde vanskeligt ved at indordne sig, men blev ikke fjernet fra hjemmet. Arkiverne efter værneskolerne indeholder typisk ind- og udskrivningsbøger, udtalelser om børnene og de hjemlige forhold o.a. 
Andre børn blev fjernet fra hjemmet. I 1905 oprettede man værgeråd i kommunerne og et særligt statsligt Overværgeråd. Værgerådene førte tilsyn med børnene og fjernede dem i nogle tilfælde fra hjemmet. Værgerådene kunne anbringe barnet i pleje, tjeneste eller lære, i børnehjem, skolehjem eller andre hjem. Derfor kan disse børn følges i værgerådets egne arkiver, fattigvæsenets arkiver, arkiver efter børnehjem, værneskoler samt institutioner for handicappede.
  

 

 

 

Skolen og tiden

De idealer, som dine aner er blevet undervist efter, kan sige meget om det samfund de voksede op i. Hvad var en god og nyttig borger? Et eksempel på skoleideologi finder du hos Sophus Nielsen. Han var bange for, at sæderne ville forfalde, hvis ungdommen ikke blev opdraget ordentligt
Sophus Nielsen og opdragelseslæren

 

Erindring

Skolen i Falkonér allé havde mange uartige børn - og de særligt slemme blev sat i en arrest, der var indrettet i tagetagen!
Skoleafstraffelse 1884-1891