SITEMAP    

 
     
 
   

Cellegang fra Kvindefængslet på Christianshavn. Arkiverne fra byens fængsler og arrester er afleverede til Landsarkivet for Sjælland.
(Foto: Det Kongelige Bibliotek)

Bag tremmer

Hvis du har en ane, som på et tidspunkt har siddet i fængsel, eller været i politiets søgelys, kan der vente mange spændende kulturhistoriske oplevelser
 
I enkelte tilfælde kan der i en folketælling stå, at en person for tiden opholder sig fx i Tugthuset. Men normalt vil du ikke se den slags oplysninger, ej heller i kirkebøgerne. Har man en mistanke, kan man prøve at undersøge arrestprotokoller fra det tidspunkt, hvor personen kunne være indsat. En anden mulighed kunne være arkivet fra Københavns Kriminal- og Politiret  som findes i Landsarkivet for Sjælland. Her findes en række "strafferegistre", over sager, der er dømt ved denne ret. De ældste strafferegistre begynder i 1845. Det kan tage meget lang tid at gennemsøge disse kilder - og det er jo langtfra sikkert, at der er noget at finde, med mindre du har sikre oplysninger at gå ud fra.

Fra arrestprotokol til fængsel
Når en person er kommet i politiets søgelys, vil man normalt finde ham eller hende i protokoller over indsatte i en arrest.  Her vil der i reglen være oplysning om, hvornår en person er "indkommet" og hvad der videre er sket med ham eller hende. Ofte vil der også være bemærkninger om opholdet - fx sygdom, udbrudsforsøg, særforplejning, m.m.
 
Protokollerne er ført kronologisk, og det vil normalt være protokollerne fra Københavns amts arresthus på Blegdamsvej og Frederiksholms arrest, Christianshavns arrest og Politiarresten på Nytorv, som kan være gode at starte med.
 
Finder du din ane i én af arresterne, vil der normalt være oplysninger om hans eller hendes videre skæbne. Fx,  at vedkommende er løsladt eller overført til et fængsel. I København har der i ældre tid været en række fængsler; Københavns Stokhus, Børnehuset, Tugt- , Rasp- og Forbedringshuset samt Kvindefængslet på Christianshavn
Der findes også andre, nyere arresthuse og fængsler. 

Politiets arkiv
Hvis du finder en person i protokoller fra arrest eller et fængsel, vil der som regel også være oplysninger at hente i arkiver fra Københavns Politi og domstole, som vedkommende har været i kontakt med. I København ville dette som regel være Københavns Politiret, Københavns Kriminal- og Politiret eller Lands-, Over-, samt Hof- og Stadsretten.
Bl.a. i politiets arkiver kan du finde forskellige samlinger af  "forbryderfotos". 
Man bør desuden være opmærksom på, at det københavnske fattigvæsen havde en række arbejdshuse, hvor løsgængere kunne placeres, og at fattigvæsenet i en periode drev en form for "fængsel" selv. Arkivalier fra disse institutioner finder du på Københavns Stadsarkiv.
 

 

 

 

Mestertyven

Peder Michelsen var en meget kendt tyv i begyndelsen af 1800-tallet. Han levede det meste af sit i fængsler eller på flugt fra politiet.
Læs om Peders -måske - største bedrift

 

Forbryderalbums

I de gamle albums med forbryderfotos kan man danne sig et indtryk af de personer, der kom i konflikt med loven.
Se eksempler fra forbryderalbum

 

Kildeeksempel

I løbet af 1800-tallet fik kriminologerne  interesse for frenologi - dvs. teorien om, at  forbrydere havde særlige træk og særlig hovedform. Var det derfor man tegnede de indsatte i vridsløselille protokoller?
Se eksempler på profiler fra Vridsløselille
 
Sager mod forbrydere kan rumme meget forskelligt materiale. Fx bevismateriale som denne "garantiseddel" fra sagen om tyveriet af guldhornene.
Se guldhornstyvens garantiseddel