Luk dette vindue | Print denne side


København får vokseværk 1901-02

I løbet af 1900-tallet mere end tredobledes den københavnske befolkning. Som følge heraf voksede behovet for bl.a. nye boliger, institutioner og kirkegårde samt behovet for at placere forurenede virksomheder uden for de tætpakkede boligområder.
 
I 1890´erne begyndte Københavns kommunalpolitikere at se sig om efter grunde uden for kommunegrænserne. Dermed var startskuddet gået til den udvidelse af København med nabosognene Brønshøj, Sundby og Valby, der fandt sted i 1901/02.

Forud for den tredobling, der ved udvidelsen skete af hovedstadens areal, var gået lange debatter, udvalgsarbejde, forhandlinger og administrativ planlægning.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Sognerådsarkiverne fra Brønshøj, Sundby og Valby
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens arkiv
Københavns Stadsarkiv: Økonomikontoret (ØJ-sager 1898-1902)

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Byret, Tinglysningskontoret
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Politikontoret