Luk dette vindue | Print denne side


Åndssvageforsorg  - fra pædagogik til behandling?

Den første egentlige åndssvageanstalt var Gamle Bakkehus fra 1855, et skolehjem for åndssvage børn. Senere kom arbejds- og plejehjem for voksne åndssvage, og åndssvagevæsnet øst for Storebælt blev i 1902 samlet i Østifternes Åndssvageanstalter, der rådede over flere institutioner.

Åndssvageanstalternes arkiver er meget velbevarede og store. Her ses elev- og klientsager og diverse dokumenter fra hverdagen på anstalterne, fra arkitekttegninger til personalesager. Desuden er også arkivet efter bestyrelsen i den organisatoriske overbygning, Østifternes Åndsvageanstalter, velbevaret.

Nyere forskning har blandt andet fokuseret på åndssvagevæsnets rolle i racehygiejniske projekter, men det er ikke hele historien om åndssvageforsorgen. Der er tale om et system af institutioner, der udviklede sig fra et overvejende pædagogisk tilbud rettet mod børn til et medicinsk behandlingssystem for såvel børn som voksne, mænd og kvinder.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland: Gamle Bakkehus 1853-1970
Landsarkivet for Sjælland: Østifternes Åndssvageanstalter 1902-
Landsarkivet for Sjælland: Ebberødgård 1877-
Landsarkivet for Sjælland: Karens Minde 1880-1887
Landsarkivet for Sjælland: Lillemosegård 1883-1992
Landsarkivet for Sjælland: Gammelmosehus 1891-1962

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.