Luk dette vindue | Print denne side


Alderdomshjem på Frederiksberg

Det første alderdomshjem blev oprettet som en del af fattig- og hospitalsvæsenets kompleks på Lampevej (i dag Howitzvej).  Senere blev ældreforsorgen udskilt fra fattigvæsenet, og de tidligere asyler blev omdannet til egentlige alderdomshjem. Frederiksbergs plejekrævende ældre fik eget alderdomshjem i 1923, pleje- eller alderdomshjemmet Østervang.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Arkivet efter Frederiksberg Fattigvæsen 1858-1933
Kontoret for alderdomsunderstøttelsessager 1891-1933
Arkivet efter plejehjemmet Østervang 1893 -
Afdelingen for Folkeforsikring/Socialkontoret, 1933 –
Frederiksberg Hospitals arkiv 1903-1995 (under aflevering)