Luk dette vindue | Print denne side


Almindelig hospital - De Gamles By

Indtil midten af 1700-tallet var de af Københavns fattige, syge og gamle, der ikke kunne klare sig selv eller bo hos familien, spredt over byen i forskellige mindre plejestiftelser. Det var en stor del af disse mennesker, der fra 1769 blev samlet i fattigvæsenets store prestigebyggeri, Almindelig Hospital i Amaliegade med plads til 700 lemmer af begge køn.
Hospitalet blev opdelt i en mindre sygeafdeling og en større lemmeafdeling Desuden blev der indrettet værksteder, hvor de arbejdsføre fattiglemmer blev sat til at arbejde.
 
I løbet af 1800-tallet blev sygehusafdelingen på Almindelig Hospital kraftigt udbygget. Bl.a. blev personer med hudsygdomme og veneriske sygdomme henvist hertil, ligesom der også blev indlagt patienter, der pga. pladsmangel ikke kunne blive behandlet på Frederiks Hospital.
 
I 1863 blev størstedelen af Almindelig Hospitals sygeafdelingen nedlagt og patienterne overflyttet til det nye kommunehospital. Tilbage på sygeafdelingen blev bl.a. uhelbredelige patienter, lemmeafdelingens syge, fnatpatienter og kvinder med veneriske sygdomme. Først i 1885 blev sygeafdelingen totalt opgivet, da fattigvæsenet overtog den nyoprettede Skt. Johannesstiftelse i Ryesgade.
 
I 1892 blev den gamle bygning i Amaliegade endelig forladt og forsørgelsesvæsenets lemmer overflyttet til et større bygningskompleks på Nørre allé. Da borgerrepræsentationen i 1918 besluttede at indrette bygningerne til De Gamles By, rykkede Almindelig Hospital ind i den nedlagte Skt. Johannesstiftelses bygninger i Ryesgade, der senere skiftede navn først til Plejehjemmet Nørre Hospital, så til det nuværende Plejecentret Sølund.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Almindelig Hospital 1777-1944
Københavns Stadsarkiv: Nørre Hospital 1941-1978
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsnet
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Abel Catrines Stiftelse / Nørre hospital / De Gamles By: Kirkebog 1769 >
(sognet kaldes også "Kommunehospitalets kirke")