Luk dette vindue | Print denne side


Mandtaller i København

For Københavns vedkommende er folketællingerne ikke den eneste indgang til at efterspore hele husstande. Oeders efterretninger fra 1771 dækker København, Sjælland, Møn og Bornholm. Her finder du de talte mænds navn, stand, erhverv og ægtestand - og deres kones alder. 

Skattemandtallet fra 1762
Er du i tvivl om, hvorvidt den person du søger har boet i København, kan én mulighed være at checke skattemandtallerne. Mandtallerne dækker perioden 1694-1812 og er opdelt i en række forskellige typer afgifter, bl.a. indkvarteringskat, der bestod af indkvaterings- og næringsskat, renovationsskat, lygte- og sprøjteskat. For en del af skattemandtallerne er der udarbejdet registre. Men du skal være opmærksom på, at det ikke er alle de personer, der er indført i mandtallerne, der er medtaget i de registre. Du skal også være opmærksom på, at mandtallerne kun omfatter personer, der ejede fast ejendom og betalte næringsskat.
En særlig værdifuld kilde for slægtsforskeren er ekstraskatten fra 1762, dvs. fra en tid før folketællingerne blev indført. Bortset fra gifte kvinder, er samtlige andre personer i hver af byens husstande nævnt inklusiv læredrenge og svende, tjenestefolk og logerende. Da der findes register til ekstraskatten, er den nem at bruge.

Præstepenge og skattebøger
Også mandtallerne over præste-, degne- og klokkerpenge omfatter flere personer end de mandtaller, der bygger på ejendomsbesiddelse og næring. For heri er opført alle de personer, der betalte afgift til de enkelte kirkesogne. Mandtallerne over præste-, degne- og klokkerpenge dækker dog kun enkelte år inden for perioden 1815-37.
I 1861 blev den personlige indkomstskat indført. Det er dog vigtigt at være klar over, at det langtfra var alle byens borgere, der havde en så stor indkomst, at de skulle betale skat og dermed blev opført i skattebøgerne. For at bruge skattebøgerne er det nødvendigt at kende adresse.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Oeders efterretninger (mikrofilm)
Københavns Stadsarkiv: Kopier af diverse skattemandtaller 1694-1812 med registre. Ekstraskatten 1762 findes på mikrofiche
Københavns Stadsarkiv: Præste-, degne- og klokkerpenge 1815-37 (div. år) med register for 1837 
Københavns Stadsarkiv: Skattebøger 1861-1967
Rigsarkivet: Navneregister til ekstraskattemandtal for København, 1762 (seddelregister)