Luk dette vindue | Print denne side


Begravelsesprotokoller på Frederiksberg

Den nuværende Frederiksberg Kirke med tilhørende kirkegård er bygget i 1734. Frederiksberg Kirkegård fungerede som eneste kirkegård på Frederiksberg indtil 1865, hvor den gamle kirkegård fik en aflastning med Frederiksberg Assistens Kirkegaard, nuværende Solbjerg Parkkirkegård. I 1929 kom Søndermark Kirkegård til.

Frederiksberg by havde en forgænger, middelalderlandsbyen Solbjerg, der blev nedlagt i 1620. Landsbyen Solbjerg hørte til Vor Frue Kirke i København, på hvis kirkegård beboerne må være blevet begravet.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv. Frederiksberg Begravelsesvæsen: Begravelsesregistre, begravelsesbøger, gravstedsprotokoller mv.