Luk dette vindue | Print denne side


Begravelsesprotokoller i København

Begravelsesprotokollerne er en vigtig kilde for slægtsforskere, der søger oplysninger om deres københavnske slægtninge. Protokollerne går tilbage til 1805 og er en samlet registrering af begravede i København. Der er desuden gode registre, der gør det muligt relativt nemt at finde den person, du søger.

Indtil 1860 er det kun begravede på Assistens Kirkegård, du vil finde i protokollerne. Assistens Kirkegård blev i 1760 oprettet som fælles kirkegård for flere københavnske kirker og i hvert fald fra 1805 blev der ført en fælles begravelsesprotokol.

I 1860 blev Københavns kommunale begravelseskontor oprettet. Fra det tidspunkt blev dødsfald, der blev anmeldt til det kommunale begravelsesvæsen, og begravede på københavnske kirkegårde registreret i begravelsesprotokollerne. Undtaget var fattige, militærpersoner og medlemmer af ikke-protestantiske trossamfund, der havde deres egne kirkegårde. Først fra 1887 blev samtlige døde og begravede i København indført i de kommunale begravelsesprotokoller.

I begravelsesprotokollerne finder vi oplysninger om alder, stilling, adresse, dato for dødsfald og begravelse samt hvor personen ligger begravet. Også dødsårsagen er anført, men kun til 1965. Fødestedet er først oplyst fra 1913 og personnummer fra 1976. For årene 1861-1930 er det også muligt at finde ud af, hvilke udgifter der har været ved begravelsen.

I begravelsesprotokollernes registre er personerne opført efter deres efternavn, mændene tillige efter deres erhverv, kvinderne efter deres ægteskabelige stilling. Kendskab til det omtrentlige dødsår er en fordel. Men også uden den viden vil det være muligt gennem registrene at finde frem til den person, du søger efter. Det tager blot lidt mere tid.

Børn under 12 år findes ikke i registrene før 1946, selv om de er indført i protokollerne. Men er de begravet i et familiegravsted på Assistens Kirkegård er det i perioden 1777-1884 muligt at finde dem i gravstedsskødeprotokollerne.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Københavns kommunes begravelsesvæsen, begravelsesprotokoller 1805-1987