Luk dette vindue | Print denne side


Fra tran- til gaslygter – Københavns belysningsvæsen

Den første forordning om gadelygter i København kom i 1680, og allerede samme år blev der opstillet ca. 500 tranlygter rundt omkring i byens gader og stræder. Selv om der efterhånden blev opstillet flere lygter, var de langtfra tilstrækkelige til at lyse de mørke skumle gader op. Og mørket i gaderne blev ikke mindre af, at lygterne i første halvdel af 1800-tallet kun var tændt på de tidspunkter, hvor månen ifølge kalenderen ikke var på himlen. I den øvrige tid regnede man med, at den gav tilstrækkeligt lys. Da månen ofte befandt sig bag skyer og gaderne henlå i buldrende mørke, opfandt københavnerne begrebet ”magistratsmåneskin”.

I begyndelsen af 1800-tallet var indførelse af gasbelysning kommet på den politiske dagsorden. Magistraten nedsatte i 1824 en kommission, der skulle undersøge et engelsk forslag om oplysning af byens gader med gaslygter. Men københavnerne glædede sig for tidligt. Der skulle blive nedsat indtil flere komiteer og gå flere år, inden de de svagtlysende tranlygter i 1858 blev erstattet af klart skinnende gaslygter.

Gennem kilderne kan man komme tæt på belysningsforholdene i det gamle København og de undersøgelser og overvejelser, der lå bag den revolutionerende udvikling, som indførelsen af gaslygter var.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Lygtevæsen 1819-58
Københavns Stadsarkiv: Kommissioner vedr. byens belysning 1800-54
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 2. sekretariat 1805-58
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 4. afdeling 1858-
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger