Luk dette vindue | Print denne side


Kriminalitet under besættelsen

Nogle perioder giver særlig grobund for kriminalitet. Hvad skete der f.eks. med kriminaliteten under den tyske besættelse? Fra udenlandsk forskning ved man, at antallet af lovbrud steg temmelig meget i andre lande, og tendensen i Danmark svarede til dette – men i hvor høj grad? Var der kun tale om en stigning i antal lovovertrædelser, eller blev kriminaliteten også grovere? Denne kriminalitet blev tit begået af personer, som normalt ikke kom i konflikt med loven. Hvem var disse kriminelle – og hvad betød det, at politiet forsvandt fra 1944?

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Byret: Kriminelle sager: Straffeakter 1919-1981
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Byret: Retsopgøret: Straffeakter 1945-1960
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Frederiksberg Politi: Straffeakter 1909-1977

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.