Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Amts arresthus på Blegdamsvej 
Frederiksholms arrest

Det nuværende Blegdamsvejens Fængsel stammer fra slutningen af 1840´erne og  blev taget i brug som Ting- og Arresthus for Københavns amts Nordre og Søndre Birk. I en arrest indsattes personer, der for kortere tid var frihedsberøvet, fx fordi de var hovedpersoner i en politiundersøgelse, som skulle afklare, hvorvidt der skulle rejses en egentlig tiltale eller ej. I arrester finder du også fx bødeafsonere og personer, der er indsat i detentionen.

Arresthuset er sandsynligvis opført som en afløsning for Frederiksholms arrest, der lå når Bryghuset ved Frederiksholms kanal. Dette arresthus blev brugt til personer fra de jurisdiktioner i Københavns amt, der lå uden for selve byen.  Indtil 1804 var det også arrest for personer, der hørte under den særlige Hof- og Borgret, der omfattede ansatte ved hoffet og dets institutioner.

Har man interesse i tiden 1940-1945, findes en  "Arrestjournal fra Maglegårdsskolen i Hellerup, 1945" - hvor der i forbindelse med anden verdenskrigs ophør og det kommende retsopgør indrettedes en midlertidig afdeling i fængslets regi. 

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Københavns Amts arresthus: Arrestjournaler 1853  - 1947
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Frederiksholms arrest: Arrestprotokoller og arrestjournaler 1796 - 1847.

NB: Frederiksholms arrest kaldes også "Blåtårn", selvom den var i funktion efter, at det egentlige Blåtårn var revet ned.