Luk dette vindue | Print denne side


Børnehjem og skolehjem

De ældste børnehjem var i reglen præget af filantropi og helt private institutioner. Mange af dem blev oprettede i årene mellem 1830 og 1920. I samme periode blev der også oprettet forskellige institutioner særligt beregnet på "problembørn", fx det kendte "Flakkebjerg ungdomshjem", hvor mange vanskelige københavnerdrenge blev sendt hen omkring år 1900. Mange af de små beboere på de egentlige børnehjem var børn født uden for ægteskab, som ventede på adoptivforældre.

Ét af de store børnehjem på Frederiksberg var børnehjemmet Godthåb. Børnehjemmet blev oprettet i 1876 som Danmarks første børnehjem for drenge. Det blev nedlagt i 1984. På Frederiksberg Stadsarkiv er der efter hjemmet bevaret et stort arkiv.

Frederiksberg havde to andre store børnehjem, Frk. Josephine Schneiders Børnehjem og Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej. Arkivet efter Frk. Josephine Schneiders Børnehjem er afleveret til Landsarkivet for Sjælland. Efter Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej er kun en lille del af arkivet bevaret. Det er afleveret til Frederiksberg Stadsarkiv.

Der findes flere forskellige arkiver efter hjem for børn og unge, f.eks. arkivet efter Frederiksberg Lærlingehjem (1933-1996) eller Børneoptagelseshjemmet ved Frederiksberg Hospital (1868-1940). I en længere årrække (1911-2000) drev Frederiksberg Kommune også Skolen ved Høve Strand, der lå nær Asnæs i Nordsjælland. Skolen blev oprindelig oprettet som kysthospital for svagelige børn og siden anvendt til børn med særlige behov. Desuden havde kommunen forskellige feriekolonier.

En anden foranstaltning for børn og unge med særlige behov var tidligere de såkaldte værneklasser (specialklasser) i kommuneskolerne. På Frederiksberg fungerede Skolen på Solbjergvej i en længere periode fra 1935 som værneskole eller specialskole.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv
Her findes arkivalier fra en lang række forskellige institutioner fro børn og unge, fx
Det kgl. Opfostringshus 1753-2004
Nærumgård 1876-1979
Børnehjemmet Spanager 1921-1965
Jacob Michaelsens Minde 1923-1990
Ungdomshjemmet Vitskøl Kloster 1943-1991

Frederiksberg Stadsarkiv: 
Børne- og Optagelseshjemmet Jens Jessens Vej
Børnehjemmet Godthåb
Frederiksberg Lærlingehjem (Frederiksberg Skole- og Behandlingshjem)
Plejeafdelingen for Børn - Børneoptagelseshjemmet
Skolen ved Høve Strand
Frederiksberg Skolevæsens arkiv
Mindre arkiver efter diverse feriekolonier

Tidligere børn fra Børneoptagelseshjemmet på Jens Jessens Vej har oprettet hjemmesiden www.jensjessensvej.dk med billeder fra hjemmet.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Her findes arkiver fra en lang række forskellige børnehjem og institutioner. Fx
Josephine Schneiders Børnehjem

Børnehjemmet af 1870
Børnehjemmet Kana
Flakkebjerg Ungdomshjem
Karens Minde