Luk dette vindue | Print denne side


Bogligt svage børn

Et problem for de københavnske og frederiksbergske kommuneskoler var, at kun få børn kom igennem deres skoletid uden på et eller andet tidspunkt at være oversiddere. Men også det modsatte gav problemer. Ofte blev bogligt svage elever nemlig rykket op i næste klasse for at opretholde den høje klassekvotient, da der ikke var råd til mindre klasser. Problematikken med oversiddere og forceret oprykning førte til en opdeling i A- og B-elever, hvad der ikke ligefrem harmonerede med idealet om en enhedsskole.

Udviklingen i Københavns og Frederiksberg kommuner forløb parallelt. Omkring århundredskiftet oprettede man i begge kommuner særlige klasser for bogligt svage elever, senere opdelt i hjælpe- og værneklasser. Værneklasser var beregnet til børn med så ringe begavelse, at de næppe nogensinde ville kunne deltage i den almindelige undervisning. Hjælpeklasser var beregnet til børn, der stod tilbage i udvikling og havde behov for mere hjælp, end de kunne tilbydes i en normal klasse.

Københavns Kommune fik en egentlig værneskole i 1913, Skolen på Maria Kirkeplads. Skolens elevsager viser, hvad det var for børn, der blev henvist til værneskolen. Efter en årrække blev skolens beskrivelser af børnene skematiseret og kom til at indeholde oplysninger om bl.a. barnets fødsel, udseende og karakter i øvrigt, arvelige sygdomme, IQ osv.

På Frederiksberg samlede man fra 1914 gradvist kommunens værneklasser på Skolen på Solbjergvej. Først i 1933 blev skolens normalklasser flyttet til en nyopført skole, Søndermarkskolen, kun værneklasserne blev tilbage, og skolen fik dermed karakter af at være en egentlig værneskole under navnet Solbjergskolen.

Gennem kilderne er det muligt at belyse, hvordan man forholdt sig til problemet med bogligt svage børn, de skiftende tilgange til, om man så vidt muligt skulle forsøge at integrere dem i normale klasser eller udskille dem som særlige klasser.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Kommunalbestyrelsens forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger
Frederiksberg Stadsarkiv: Skolevæsenets arkiv/diverse journalsager
Frederiksberg Stadsarkiv: Solbjergskolen

Københavns Stadsarkiv: Maria Kirkeplads værneskole 1897-1983 
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektoratets arkiv 1857-
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdeling 1858-
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.