Luk dette vindue | Print denne side


Borgerlig begravelse

Foreningen for borgerlig begravelse og ligbrænding  blev stiftet i 1899 af en gruppe socialdemokrater, der ønskede at frigøre begravelsesceremonien fra kirken. Foreningens første formål var at arbejde for, at befolkningen fik ret til en borgerlig begravelse.
 
Arbejderne følte sig ofte dårligt behandlet af kirken, når de havde brug for kirkelige handlinger. Derfor ønskede de en ny lov. Når en arbejder skulle begraves foregik det tit som en hastesag, og den døde blev begravet på kirkegårdens fattigjord med mindre de pårørende kunne betale for begravelsesplads, blomster og lys. Det blev heller ikke tilladt arbejderne at lade deres fane være tilstede ved begravelsen eller at synge arbejdernes egne sange under højtideligheden.
 
I 1907 vedtog Rigsdagen blandt andet efter pres fra foreningen en lov, der tillod begravelse uden en præsts medvirken. Det blev også tilladt at synge sange efter eget valg og at medbringe en fane ved begravelsen.
Foreningens andet formål var - økonomisk og praktisk- at sørge for medlemmernes begravelse. Foreningen blev nedlagt i 1967.

Arkivet fra Foreningen for Borgerlig begravelse indeholder medlemslister, forhandlingsprotokoller, korrespondance og vedtægter (1903- 1967)

Medlemslisterne omfatter:
· 1 fortegnelse over medlemmer, der er afgået ved døden 1939 – 1960.
Listen omfatter: Navn, stilling, adresse, indmeldelsesdato i foreningen, fødsels – og dødsdag, begravelsessted- og dato, taler ved begravelsen og udgifter for foreningen.

· 2 alfabetiske fortegnelser over medlemmer. Listen indeholder: Navn, stilling, indmeldelsesdato i foreningen, fødselsdato.

Her finder du kilderne :
Arbejderbevælgelsens Bibliotek og Arkiv/ Arbejdermuseet