Luk dette vindue | Print denne side


Borgerskaber i København

Fra gammel tid skulle alle mænd, der ønskede at slå sig ned og ernære sig i København, have borgerskab. Tidligt i 1700-tallet ændrede denne praksis sig til kun at gælde selvstændige håndværker eller handlende. Betingelserne for at kunne modtage borgerskab var, at man var myndig og ustraffet samt at man var uddannet i et håndværks- eller handelslav og havde aflagt mesterprøven.

Der var dog undtagelser fra denne regel. Fra tidligt i 1800-tallet findes der blandt de mænd, der fik borgerskab også frimestre, dvs. svende, der fik lov til at nedsætte sig som selvstændige uden at have aflagt mesterprøven, men efter at de havde arbejdet 4 år i et lav.

Kvinder kunne ikke få borgerskab. Men alligevel er det ikke kun mænd, du finder i borgerskabsprotokollerne. Også jordemødre og kvinder, der overtog deres afdøde mænds virksomhed, blev fra slutningen af 1700-tallet registreret i protokollerne. Med næringslovens indførelse i 1857 fik enker samt forladte, fraskilte, separerede og ugifte kvinder ret til at drive næring på lige fod med mænd og få næringstilladelse. En gift kvinde kunne først få næringsbevis efter 1931, hvor næringsloven blev revideret.

De personer, der fik borgerskab eller næringstilladelse, er registreret med navn, erhverv, fødested og fra 1824 også fødsels- eller dåbsdato. Men allerede fra 1815 kan du finde oplysninger om personens alder i protokollerne.

Til nogle af indførslerne findes der bilag i form af tilbageleverede borgerskabsbreve, ansøgninger, militære attester, vandelsattester fra politiet mv. Hvis sådanne bilag er bevaret, står det i protokollen.

I 1932 blev borgerskabsprotokollerne afløst af næringsadkomster, der findes som mikrofiche på Stadsarkivets læsesal.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv:  Københavns Magistrat: Borgerskabsprotokoller 1699-1932
Københavns Stadsarkiv:  Københavns Magistrat: Næringsadkomster 1932-75 (mikrofiche)
Københavns Stadsarkiv: Københavns Magistrat: Udfærdigede bevillinger 1858-1932 ( Protokoller over småhandlende, jordemødre, pantelånere o.a. De indeholder de samme oplysninger som borgerskabsprotokollerne.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Borgerskabsprotokoller med register 1683-1699 (div. år) 1699 -1859 (mikrofilm)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:  Bilag til borgerskabsprotokol 1727 - 1857 (mikrofilm)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Deponerede og kasserede kommunale næringsbevillinger 1824 - 1857 (mikrofilm)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Deponerede og kasserede kgl. næringsbevillinger 1779 - 1854 (div. år) (mikrofilm)