Luk dette vindue | Print denne side


Storbrande i København
1700-tallet

I 1700-tallet boede københavnerne på et relativt lille område mellem de gamle fæstningsvolde og havnen. Husene lå klemt tæt sammen og vandforsyningen var mangelfuld. En brand kunne derfor få katastrofale følger for byen og dens beboere. Det fik de to brande, der brød ud i hhv. et hus ved Vestervold i 1728 og på Gammelholm i 1795. Ved begge brande gik store dele af byens huse op i flammer og efterlod beboerne rippede for deres ejendele. For byens forvaltning betød det, at der måtte sørges for tag over hovedet for de husvilde ligesom huse og infrastruktur måtte genopføres på ny i store områder af byen. Genopbygningen tog flere år og der blev i den forbindelse nedsat flere kommissioner, f.eks. Gadereguleringskommissionen af 1728 og kollektkommissionen af 1795.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Rådstueskriverens kontor 1646-1805
Københavns Stadsarkiv: Diverse kommissioner nedsat i forbindelse med brandene 1728 og 1795

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Brandretten
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Brandforsikring