Luk dette vindue | Print denne side


Præsten kom og ønskede tillykke

”Saa skulde jeg paa Klokkerkontoret vi skulde giftes. Klokker Frederiksen studerede min rædselsfulde Daabsattest, den var saa stor som en lille Avis. Med store Bogstaver stod prentet: Udlagt Barnefader Laurits Petersen. ”Jasaa, sagde Klokkeren, ”deres Far er udlagt”. Vi blev gift den 10. Januar 1915 i Getsemane Kirke i Dannebrogsgade for i nr. 54 boede min Svigermoder og der samledes vi med min moder. En ung Præst Richard viede os og kom op dagen efter og ønskede tillykke. Han var en meget sympatisk Mand, desværre døde han ung. Hans Bryllupstale drejede sig om det daglige Brød vi skulde have at spise og at vi ikke skulde samle liggende Fæ som Møl og Rust ville fortære”.
 

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Erindring af Ingeborg Villadsen. Født ca. 1894. Pensionisterindring 358/1969.