Luk dette vindue | Print denne side


Københavns Byting

Københavns Byting er en institution, der har rødder tilbage til middelalderen. Men der er først bevaret arkivalier fra 1700-årenes begyndelse. Tinget blev oprindeligt holdt under åben himmel foran rådhuset på Gammel Torv. I 1620´erne var der opført et særligt skur, hvor skriveren kunne sidde, hvilket var praktisk i dårligt vejr. I 1649 opførtes et tinghus og i 1700-tallet rykkede bytinget endeligt ind på rådhuset. Bytinget behandlede fx tvister mellem borgerne, tinglæsning, skiftesager og kriminelle sager (der ofte skal findes i de såkaldte ekstraretsprotokoller). De københavnere, der ikke hørte under en anden ret, var underlagt bytingets myndighed. Se skema nederst på siden 

I 1771 sørgede Struensee for, at både Hofretten og Borgretten samt Bytinget blev afløst af en ny og fælles domstol, Hof- og Stadsretten.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm:  Københavns Byting. (Arkivet rummer bl.a. bytingsprotokoller 1722 - 1771 og ekstraretsprotokoller fra samme periode. Desuden er der også bevaret fx domsakter og tingsvidneakter fra 1728 og frem)

Folk, som hørte under Bytinget
- i følge regelsæt fra 1751

Borgere
Civile personer i almindelighed
Betjente i de de kgl. oktrojerede kompagninger
Håndværksmestre og deres ansatte
Rangspersoner, som driver borgerlig handel
"Visse gejstlige personer"