Luk dette vindue | Print denne side


Christianshavns arrest

Christianshavns arrest havde til huse i den bygning, der i 1864-65 var opført som nyt kvindefængsel. Efter 1870 blev bygningen i stedet lejet ud Københavns Politi, der brugte den til arrestafdeling for Københavns civile Arresthus (Nytorvs Arrest). Først senere blev Christianshavns Arrest en selvstændig arrest.

I en arrest indsattes personer, der for kortere tid var frihedsberøvet, fx fordi de var hovedpersoner i en politiundersøgelse, som skulle afklare, hvorvidt der skulle rejses en egentlig tiltale eller ej. I arrester finder du også fx bødeafsonere og personer, der er indsat i detentionen.

Der findes en enkelt arkivalie fra perioden, hvor arresten var en afdeling for Københavns civile Arresthus (Nytorvs Arrest). Det drejer sig om en "Bog over fanger i Københavns civile Arresthus på Christianshavn, 1875-1876", der er kuriøs derved, at bogen kun har været benyttet officielt i kort tid. Derefter har Arrestforvareren(?) taget bogen i brug til opgørelser over sin egen private husholdning med forskellige udførlige udgiftsposter. Bogen giver derfor et interessant billede af samtidens spisevaner med mere. 

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Christianshavns arrest, bl.a. fangejournaler med registre 1872 - 1919