Luk dette vindue | Print denne side


Christians plejehus

I 1767 oprettede de militære myndigheder Christians Plejehus, der var beregnet for gamle soldater, soldaters enker og forældreløse soldaterbørn. De første år havde institutionen til huse i en bygning i St. Kongensgade for derefter at flytte til nogle lokaler i Sølvgade Kaserne. I 1795 flyttede plejehuset til Eckernførde, mens en filial fik til huse i en bygning med tilknytning til garderkaserne ved Rosenborg Slot.
 
Christians Plejehus hørte i årene 1799 til 1845 under Københavns fattigvæsen, hvorefter det blev givet tilbage til de militære myndigheder. Plejehuset fik herefter et lokale i Almindelig Hospital og her blev de få lemmer, der var tilbage, da plejehuset endelig blev nedlagt i 1872.

Arkivet efter Christians Plejehus er ikke særlig omfattende. Det dækker primært den periode, hvor institutionen var under fattigvæsenet samt den efterfølgende periode, hvor plejehusets lemmer var anbragt på Almindelig Hospital. Men via de administrative sager og sagerne vedr. lemmerne vil det alligevel være muligt at få et vist indtryk af institutionen og dens beboere.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Christians Plejehus 1768-1872
Københavns Stadsarkiv: Fattigvæsnets arkiv