Luk dette vindue | Print denne side


 

Christiane Margrete levede fra 1762 - 1828. Billedet af hende er malet af Eckersberg, og findes på Nasjonalmuseet i Oslo.

 
   
 

Christianes og Lars Peders Grøndal, som det så ud omkring 1890 (foto: Frederiksberg Hovedbibliotek)

 
 

Christiane Margrethes og Lars Peders gravsted på Assistens kirkegård.

 

Christiane havde landsted på Frederiksberg

Christiane Margrethe Nielsen var født på Fyn, men kom som ung til København efter i 1784 at være blevet gift med den 16 år ældre Lars Peder Jensen Wolff, der var enkemand og hestehandler i København.

Lars Peder opfattede sig selv som københavner, selvom han egentlig var døbt i Frederiksberg kirke. Da han fik borgerskab som hestehandler den 08 februar 1775 opgav han,  at han var født i København.

Parret og deres med tiden mange børn boede i Nørregade, men havde som andre, velstående københavnske familier et lille landsted på Frederiksberg. Her kunne man tage ud om sommeren, nyde den friske luft, og omgås de andre borgerlige familier. Der har sikkert også været lidt af et statussymbol at have sådan et sted.

Lars Peder købte  en del af ejendommen Grøndal på Fredriksberg i 1795. I 1803 opførte han en spritny, firlænget gård på grunden. Gården havde egebindingsværk og tegltag, og må have fremstået ret moderne i samtiden. Efter Lars Peders død i 1818 beholdt familien landstedet, men da Christiane døde i 1828 gik der kun få år, før "Grøndal" skiftede ejer. Den ene af Lars Peders og Christiane Margrethes sønner blev i øvrigt selv godsejer på Frederiksberg. Niels Wolff, der var sekretær og Kasserer ved Brandvæsenskommissionen kom til at eje Vodroffgaard, en anden kendt Frederiksbergsk ejendom.

"1818 d. 21 Juni Døde Lars Wolff om Formiddagen Kl. 10 med ham levede jeg 34 meget ublide Aar." skrev Christiane Margrethe i sin notesbog, da hendes mand døde. Som voksen købte Christiane og Lars´s søn Benjamin godset Engelholm. Godsarkivet er afleveret til Landsarkivet, og her findes den lille bog.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kirkebøger, folketællinger, skød- og panteprotokoller til ejendomshistorie, samt Engelholm godsarkiv
Københavns Stadsarkiv: Bl.a. borgerskaber og gravskødeprotokoller for Assistens kirkegård.
Frederiksberg Stadsarkiv: Billeder af landstedet "Grøndal" på frederiksbergbilleder.dk