Luk dette vindue | Print denne side


Under tilsyn hele dagen - Dagarbejdsskolen på Nørrebro

I 1893 blev Kommissionen ang. Statstilsyn med Børneopdragelsen nedsat. Dens opgave var at overveje om og hvordan et statstilsyn med den opvoksende slægts opdragelse skulle foregå. De engelske industrial schools eller dagarbejdsskoler var en af de foranstaltninger over for forsømte og småkriminelle børn, som kommissionen omtalte i sin betænkning. I børneloven af 1905 blev tanken om en dagarbejdsskole yderligere konkretiseret. Det fremgik heraf, at en af de repressalier, som værgerådene kunne benytte sig af, var at henvise utilpassede børn til en sådan skole.

Den første dagarbejdsskole blev oprettet på Christianshavn i 1909. Efter opfordring fra Københavns Værgerådsforening blev spørgsmålet om oprettelse af flere dagarbejdsskoler diskuteret i skoledirektionen og borgerrepræsentationen i 1914. Resultatet blev oprettelsen af dagarbejdsskolen på Nørrebro.

Desværre er der ikke bevaret meget fra skolens administrative arkiv, men elevsager findes i rigelige mængder. Det er derfor muligt at få et ganske godt billede af, hvem der blev henvist til skolen og hvorfor, ligesom elevsagerne også indirekte giver et indtryk af forholdene og disciplinen på skolen.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Dagarbejdsskolens arkiv 1909-1991
Københavns Stadsarkiv: Skoledirektionens arkiv
Københavns Stadsarkiv: Magistratens 1. afdelings arkiv
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-