Luk dette vindue | Print denne side


Snavs og skarn – om dagrenovationen

I 17- og 1800-tallets københavnske gader og gårde hobede skrald og andet affald fra byens husholdninger sig op. Det resulterede i talrige bestemmelser om fejning af gaderne, om bortkørsel, opbevaring og udnyttelse af skrald og andet affald.

Det var ikke lige let at få overholdt bestemmelserne. Derfor var problemet med den voksende mængde affald fra de københavnske husholdninger et tilbagevendende punkt på den kommunalpolitiske dagsorden. Fra omkring 1900 var det afbrænding af det affald, som renovationskompagniet kørt ud på store lossepladser uden for byen, der jævnligt blev debatteret. Men vi skal helt frem til slutningen af 1960’erne, før København sprang på forbrændingsanstaltsvognen.

På Frederiksberg havde Frederiksberg Kommune gennem flere år en aftale med Kjøbenhavns Renovationskompagni om dag- og natrenovation. I 1892 opsagde renovationskompagniet dagrenovationsaftalen med kommunen, som måtte se sig om efter andre muligheder. Inspirationen kom fra Hamborg, hvor man omkring århundredskiftet havde taget en ny forbrændingsanstalt i brug. For at få undersøgt brændbarheden sendte Frederiksberg Kommune i februar og i juli 1898 nogle vognladninger med vinter- og sommeraffald med toget til Hamborg. De gode resultater af afbrændingsforsøget i Hamborg betød, at kommunen i 1902 traf beslutningen om at sætte byggeriet af en ”Forbrændingsanstalt for Fejeskarn”, i værk, og i 1903 blev anstalten taget i brug. Varmen blev brugt til at forsyne Frederiksberg Hospital med varme og strøm.

Gennem kilderne kan vi følge hvilke overvejelser myndighederne gjorde sig for at løse affaldsproblemet, og hvilke tiltag de over tid satte ind med på området.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Kommunalbestyrelsens forhandlinger og Frederiksberg Kommunes årsberetninger
Frederiksberg Stadsarkiv: Kommuneingeniøren/Stadsingeniøren/Journalsager 1851-
Frederiksberg Stadsarkiv: 2. Ingeniørafdeling/Vejafdelingen/Vej- og kloakafdelingen. Journalsager 1866-

Københavns Stadsarkiv: Magistratens arkiv 1730-1857, fra 1858 Magistratens 4. afdeling
Københavns Stadsarkiv: Tekniske kommissioner/styrelser 1680-1857
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-
Københavns Stadsarkiv: Pensionisterindringer indsamlet 1969

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, Renovationsdirektionen 1786-1795
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns Politi, 3. inspektorat: Sundhedspolitiet 1863-1971

Supplerende materiale:
Politivennen 1797-1845