Luk dette vindue | Print denne side


Et fattigt bryllup på Frederiksberg

"Da jeg i 1899 i Frederiksberg Kirke bestilte Lysning i Klokkerkontoret i den gamle skole i Pilealle betalte jeg 6 Kr. for Lysningen til Degnen. Hvad De vil give Præsten, maa De selv om, sagde han. Præsten, Pastor Graae, var en ung forstaaende Mand, der intet Honorar vilde have, da han hørte jeg var en fattig Arbejder. Vielsen blev fastsat til 15. september Kl. 1. Brudekareten var forspændt med Apostlenes Heste til Kirken og Følge var der intet af. Vi var i vort bedste Tøj. Da vi kom til Kirkedøren modtog Kirkekonen os og sagde, at hun havde en Regning fra Degnen til Kirkens Betjente paa 6 Kr. Hvor mange Kirkebetjente er I da, spurgte jeg. Ja der er Degnen og mig, men jeg faar ikke andet, end hvad Folk giver mig, naar de forlader Kirken. Jeg lod hende vide at jeg havde betalt Degnen 6 Kr. ved Lysningen og at Præsten intet havde fordret. Vi blev saa lukket ind og her kom Degnen hen til os og bad mig undskylde, det var en Fejl, med den Regning. Jeg tænkte: Den gik ikke, det var for dyrt. Efter Vielsen, da vi forlod Kirken, fik Kirkekonen 1 Kr. Middagen var i vort lille Hjem paa Kvisten i Sct. Jørgensgade 8, 1. og Selskabet bestod af min mor, mine to brødre og et par Venner. Af Telegrammer eller Lykønskninger fik de to vedlagte Kort. Således forløb den Fest, til Næste Aar for 50 Aar siden."

1. 5. 1948 Høg Andersen
Optegnet af A. J. Høg-Andersen, Søliljevej 12, København, Valby. 1948
Dansk Folkemindesamling: DFS 1906/43 Fester top 3