Luk dette vindue | Print denne side


Fastelavn på Børstrappen i København

"Fru Hansen meddeler, at have overværet følgende Fastelavnsløjer Fastelavnsmandag i Aarene mellem 1865 og 1870. Paa Børstrappen, Rampen, stod Børsherrerne om Formiddagen og kastede Penge (halv – og eneste Skillinger) samt Æbler, Appelsiner og Boller i Grams til den forsamlede Ungdom, Byens Piger og Drenge, under disses idelige Sang: Hi-ve Her-ve, hi-ve Bol-ler, hi-ve Æb-ler, hi-ve Pen-ge o.s.v. paa en meget langtrukken og ensformig Melodi.
Melodien ser jeg mig desværre ikke i Stand til at nedskrive"

Optegnet 1909 af P.F. Pedersen, Jernbaneassistent, i Vemb, Ringkøbing Amt. Efter mundtlig meddelelse af: Fru Marie Hansen f. 29.9. 1848, født og opvokset i Helsinge sogn.

Her finder du kilderne:
Dansk Folkemindesamling: DFS 1906/43 Fester top 3