Luk dette vindue | Print denne side


Glade dage i Frederiksberg allé

"Aar 1898
I min Ungdom formede Tilværelsen sig lidt anderledes end nu. Naar Folk tog ud om Søndagen i det fri, morede de sig med at lege to Mand frem for en Enke. Det var en Leg, hvor man stillede op i en lang Række - 2 og 2 – Herrer og Damer. Par efter Par løb saa ud og saa gjaldt det om at fange hinanden.
Turen gik som Regel ud til Frederiksberg Have, Søndermarken, Sommerlyst og Alleenberg eller til Sct. Thomas – Sommerlyst, Alleenberg og Sct. Thomas var Forlystelseshaver der laa i Frederiksberg Alle. Disse Forlystelseshaver var forsynede med lukkede Lysthuse, hvor man kunde sidde og spise sin medbragte Mad, desuden var der Musik, Karusseller og meget andet. Der var Liv og glade Dage i Frederiksberg Alle i hine Tider. De to Etages Hestesporvogne rullede op gennem Alleen, og uden for Sommerlyst og Alleenberg holdt Kagekonerne med deres smaa Vogne, hvor de solgte Granater, Bismarksklumper, Honningkager og mange andre lækre Sager. – Ja, det var hyggelige Tider -."  Optegnet af: Ejgil Nielsen, Kronborggade 26, 1., København . 1941

Her finder du kilderne:

Dansk Folkemindesamling: DFS 1906/43 Fester top 3