Luk dette vindue | Print denne side


En treværelses lejlighed på Frederiksberg ca. 1888

Jeg husker mit Barndomshjem paa Godthaabsvej Nr. 31 – Vi havde 3 Værelser og i disse 3 Værelser opholdt hele Familien sig – Vi var 9 personer – Jeg husker tydelig den ny Stue – Den ny Stue stod altid urørt, og der var ingen der opholdt sig i Stuen , undtagen en sjælden Gang, naar vi havde Gæster. – I den Stue hvor vi alle opholdt os hang der en Petroleumslampe og dinglede midt i Loftet, videre var der et stort Klædeskab, en Kommode og et Bord, en gammel Sofa betrukket med Voksdug, nogle Stole med Rørsæder paa og nogle Olietryk paa Væggene. – I Sovekammeret var vi alle stuvet sammen om natten, man kunde ikke tænke sig dengang , at tage en af de andre Stuer til hjælp til Soveplads. – I Sovekammeret hang et gammelt Ur. - Jeg husker tydeligt, der hang et Par lange Kæder ned, som man halede i naar Uret skulde trækkes op. - Den ny Stue var lidt finere, der var et Konsolspejl – et lille rundt Bord med fire udstoppede Stole – et Klædeskab og en gammel Gyngestol – Og saa havde man, dengang, en lille Hylde, som man slog paa Væggen med en lille Gipsfigur paa. I de Tider gik Gipsere rundt ved Dørene og solgte disse små Figurer – Jeg kan huske vi havde sådan en Hylde , der var slået op i den ny Stue med Frederik d. 7des Buste paa. …. WC kendtes selvfølgelig ikke i hine Tider – og det var ikke morsomt når man skulde ned midt om Natten oppe fra 4. eller 5. Sal i Gaarden, og hvem af os Ældre husker ikke den berømte Nøgle, med den store Træklods ved, der hang i Køkkenet …. " Optegnet af: Ejgil Nielsen, Kronborggade 26, 1., København . 1943

Her finder du kilderne:
Dansk Folkemindesamling: DFS 1906/46 Folkeliv top 3