Luk dette vindue | Print denne side


Skoleafstraffelse 1884-1891

I Skolen i Falkoneralle 1884-1891 – var der mange uartige og uopdragne Børn. Ofte sloges de i Frikvarteret, men Hr. Bindslev, der var Gaardlærer, tog saa Kamphanerne i de smaa Nakkehaar og trak dem over Gaarden til Væggen ved Døren, det var Skammekrogen. Var det en særlig slem Fyr eller en der skulkede, blev han anbragt i en Arrestcelle i Skolens Tagetage. Et lille Loftrum med Ovenlys. Der kunde han saa sidde en Skoledag og læse. Mad fik han ikke, den maatte han lade blive i klassen. Mange sad efter, det foregik paa Pigeskolen paa Lampevej, (Howitzvej). Gaarden stødte op til Drengeskolens Gaard. Jeg var saa heldig en enkelt Gang at komme derover én Time fra 12-1….  Optegnet af A. J. Høg- Andersen, Søliljevej 12, København, Valby. 30. 10. 1948

Her finder du kilderne:
Dansk folkemindesamling: DFS 1906/46 Folkeliv top 3