Luk dette vindue | Print denne side


Erhvervsliv og -virksomheder

Arkiver fra en del københavnske virksomheder og erhvervsorganisationer befinder sig på Erhvervsarkivet i Århus
Erhvervsarkivet er en del af Statens arkiver og specialarkiv for virksomheder og organisationer i Erhvervslivet.

I arkiverne findes ofte lønningslister, regnskab og lister over ansatte. Nogle virksomheder har haft et virksomhedsblad, hvor jubilæer og andre personlige begivenheder kan være refereret.

På de kommunale arkiver findes der kun arkiver efter små virksomheder, hvis virksomheden selv har valgt at aflevere. Men de kommunale arkiver kan rumme interessante oplysninger om virksomheder, f.eks. i erhvervs- og selskabsbeskatningen eller i byggesagerne. Også Kraks Vejviser indeholder oplysninger om små og store virksomheder.

Her finder du kilderne:
Erhvervsarkivet: Diverse virksomheders og organisationers arkiver (Du kan søge i Erhvervsarkivets arkivoversigt på www.danpa.dda.dk)
Københavns Stadsarkiv
Frederiksberg Stadsarkiv