Luk dette vindue | Print denne side


Faderskabssager og alimentation 
på Frederiksberg

Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre at finde ud af, hvem der er far til et barn, som er født uden for ægteskab. Selv i nyere tid kan det være svært, og i nogle tilfælde må man opgive. 

På Frederiksberg er det mest hensigtsmæssigt at starte eftersøgningen ved at lede efter en bidragssag i arkivet fra Københavns Amt. På Frederiksberg kan der naturligvis også være rejst en privat politisag, som så i givet fald skal findes i Kbh. amts søndre birks politimyndighed frem til 1919 og efter 1919 i Frederiksberg Politis arkiver

Kommunale alimentationslister
Desuden førte Frederiksberg kommune alimentationsprotokoller og bidragspligtige mænd fra 1888-1933. Protokollerne indeholder blandt andet oplysninger om forældrenes navne, barnets fødselsdato, eventuelt barnets navn, og de bidrag, faderen ydede til barnet. Indgangen til protokollerne er faderens navn. Fra 1933 er protokollerne afløst af sager vedrørende børnebidrag.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Amt, Journal + register. ( Du bestiller journal for dét år, hvor man regner med at sagen er afgjort)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Amt sdr. birk: Bl.a. alimentationsprotokoller 1871 - 1888, politisagelister 1851 - 1888 og civil sageliste 1890 - 1919
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommune, Alimentationsprotokoller 1888 - 1933

Vigtige årstal:
1763: Fædre til uægte børn får pligt til at give "børnebidrag" til barnet fylder 10 år.
1888: Hvis faderen ikke kan betale, kan moderen få bidragspenge af det offentlige
> 1932: Det er sognet, hvor barnet er avlet, der har forsørgelsespligt. Derfor står der i kirkebogen altid, hvor et uægte barns moder opholdt sig på 10-månedersdagen før fødslen.
1908: Der skal betales til barnet fylder 18 - men bidraget kan falde væk efter det fyldte 14. år, hvis der søges om det
1938: Faderskab skal fastslås ved blodprøve, hvis der er tvivl. Fastslås faderskabet har det uægte barn arveret efter faderen.