Luk dette vindue | Print denne side


Faderskabssager og alimentation
i København

Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre at finde ud af, hvem der er far til et barn, som er født uden for ægteskab. Selv i nyere tid kan det være svært, og i nogle tilfælde må man opgive. Hvis du skal finde en faderskabs- eller alimentationssag i København må du forbedrede dig på, at det godt kan være både lidt indviklet og tage en del tid. Alimentation er betegnelsen for de bidrag, som fædre ydede til børn, født uden for ægteskab.

Det  var ( og er )  Københavns Overpræsidium som er ressortmyndighed både for faderskab efter 1938 og for fastsættelse af børnebidrag fra 1858 og frem. Hvis du leder efter en københavnsk faderskabssag, er det derfor altid her, du bør begynde. Før 1857 findes bidragssagerne på Københavns Stadsarkiv fordi Overpræsidiet og Magistraten havde fælles sekretariat. Efter 1858 findes sagerne på Landsarkivet for Sjælland. Fra Overpræsidiet går sagen videre til politi og domstol.

Københavns politi stod for afhøring af barnemødre og eftersøgning af fædrene. Faderskabssager er "private politisager" og i perioden 1845 - 1919 blev de behandlet ved Københavns Kriminal- og Politirets to civilkamre.  Hvert kammer havde en journal, der henviser til kammerets behandlingsprotokol ("rets­bog") og til en fælles domprotokol i private politisager. Efter 1919 skal sagerne findes i Byrettens arkiv.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Overpræsidium, AJ-journaler + register. ( Du bestiller journal for dét år, hvor man regner med at sagen er afgjort)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Byret, F-journal (man bestiller journal + register for det år, hvor sagen kan være afgjort)
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Byting: Kopibog for tinglæste inkvisitionsattester 1751–1771 (Forhør over barnemødre).  
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Kbh. Kriminal og Politiret, 1. civilkammer :Journaler, 1845 -1919. 2. civilkammer: journaler 1845-1919

Københavns Stadsarkiv: Kbh. Magistrat, bidragssager


Vigtige årstal:
1763: Fædre til uægte børn får pligt til at give "børnebidrag" til barnet fylder 10 år.
1888: Hvis faderen ikke kan betale, kan moderen få bidragspenge af det offentlige
> 1932: Det er sognet, hvor barnet er avlet, der har forsørgelsespligt. Derfor står der i kirkebogen altid, hvor et uægte barns moder opholdt sig på 10-månedersdagen før fødslen.
1908: Der skal betales til barnet fylder 18 - men bidraget kan falde væk efter det fyldte 14. år, hvis der søges om det
1938: Faderskab skal fastslås ved blodprøve, hvis der er tvivl. Fastslås faderskabet har det uægte barn arveret efter faderen.