Luk dette vindue | Print denne side


Fattige i København

Efter fattigforordningen af 1799 blev alle, der var fundet egnet til at modtage fast fattighjælp, opført i det københavnske fattigvæsens hovedmandtalsprotokoller eller almisseprotokoller, som de blev kaldt fra 1855. Den faste fattighjælp bestod som regel af hjælp til mad og husleje.

De personer, der fik understøttelse er opført med navn, fødselsdato og -sted. For mændenes vedkommende finder man også deres erhverv for mænd og for kvinderne deres ægteskabelige status.

Den person eller familie, der fik tildelt understøttelse, fik et såkaldt almissekort med et nummer, der svarede til nummeret i protokollerne. Når understøttelsen ophørte, blev kortet leveret tilbage til fattigvæsenet og nummeret tildelt en anden.

Her finder du kilderne:
Københavns Stadsarkiv: Københavns fattigvæsen: Mandtalsprotokoller 1799 - 1857 (personer på fast fattighjælp - der findes register på læsesalen)
Københavns Stadsarkiv: Københavns fattigvæsen:  Almisseprotokoller 1855 - 1915 (personer på fast fattighjælp - der findes register på læsesalen)
Københavns Stadsarkiv: Københavns fattigvæsen: Hovedregistrant 1881ff (alle former for hjælp - henvisninger til fattigvæsnets øvrige protokoller)

NB: Hovedregistranten kan også bruges som indgang til at finde personer, der har fået alderdomsunderstøttelse efter at dette blev indført i 1891