Luk dette vindue | Print denne side


Kommuneskoler på Frederiksberg

Den ældste skole på Frederiksberg, Skolen i Pile Allé, blev oprettet i 1737. Den lå ved siden af Frederiksberg Kirke. Sammen med to biskoler, der lå andre steder i byen, blev skolen fra 1858 kaldt Frederiksberg Sogneskole.

I 1863 opførte man den første egentlige kommuneskole, Skolen ved Falkoner Allé. Frem til århundredskiftet fulgte 7 nye skoler efter: skolerne på Lampevej (senere Howitzvej), Niels Ebbesensvej, Godthåbsvej, Fuglevangsvej, Nyelandsvej, Solbjergvej og Lollandsvej. Foruden de kommunale skoler fandtes der adskillige privatskoler. I løbet af det 20. århundrede oprettede Frederiksberg Kommune yderligere en række nye kommuneskoler, efterhånden som kommunen blev udbygget.

Fra Skolen i Pile Allé er der bevaret arkivalier tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. De indgår op til 1858 som en del af arkiverne efter Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission og Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab. Fra de kommunale skoler har Frederiksberg Stadsarkiv modtaget arkiverne op til 1970. Stadsarkivet har desuden små arkiver efter en række private skoler (typisk årsskrifter).

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Arkiverne efter kommunens skoler
Mindre arkiver efter statslige og private skoler
Frederiksberg-Hvidovre Skolekommission (1808-1842)
Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab (1842-1858)
Frederiksberg Skolevæsen (1858 -)

NB: Vær opmærksom på, at der i Det Kgl. Biblioteks Småtrykssamling findes årsberetninger o. lign. fra flere skoler.