Luk dette vindue | Print denne side


Privat velgørenhed før 1933

I 1856 vedtog Rigsdagen en lov om tilvejebringelse af midler til fattigunderstøttelse gennem De fattiges Kasse. En understøttelse herfra havde ikke samme konsekvenser for modtagernes politiske og sociale position i samfundet som den offentlige fattighjælp havde. Baggrunden for loven var et behov for at skelne mellem værdigt og uværdigt trængende. De fattiges Kasse blev opretholdt ved private midler og tilskud fra kommunekasserne.

I København blev De fattiges Kasse ikke oprettet, da loven af 1856 ikke kom til at gælde her. Det gjorde den til gengæld for Frederiksberg, hvor De fattiges Kasse kom til at fungere frem til etableringen af Frederiksberg Kommunes Hjælpekasse i 1908.

Både i København og på Frederiksberg havde det filantropiske hjælpearbejde imidlertid stor betydning. I de enkelte sogne blev der oprettet understøttelsesforeninger, der ydede hjælp til de fattige. I 1874 sluttede de københavnske understøttelsesforeninger og Frederiksberg Understøttelsesforening sig sammen til Københavns Understøttelsesforening. Den blev en betydende organisation, der hjalp talrige fattige københavnere, fra 1905 i tæt samarbejde med Københavns Magistrat. Understøttelsesforeningens arkiv giver indblik i et storstilet velgørenhedsarbejde, det viser hvem der søgte og fik hjælp fra foreningen, og hvad hjælpen bestod i.

Men Københavns Understøttelsesforeningen var blot en blandt mange velgørende foreninger, der poppede op som følge af den nød og elendighed, der herskede i mange københavnske hjem. Bespisningsforeninger og foreninger, der specielt rettede sig mod børnenes ve og vel, var nogle af dem. 

Her finder du kilderne
Frederiksberg Stadsarkiv: De Fattiges Kasse 1856-1908
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Asylselskab (tidligere Asylselskabet for Frederiksberg, Vesterbro og Omegn) 1858-
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommunes årsberetninger, skolevæsenets arkiv og Frederiksberg Kommunelærer Forening vedr. bespisning af skolebørn 1876-

Københavns Stadsarkiv: Københavns Understøttelsesforening 1874-2004
Københavns Stadsarkiv: Nørrebros Bespisningsforening 1853-1989
Københavns Stadsarkiv: Foreningen for Friskolebørnenes Bespisning 1883-1952
Københavns Stadsarkiv: Legepladsforeninger 1891-1940
Københavns Stadsarkiv: Borgerrepræsentationens forhandlinger 1840-
Københavns Stadsarkiv: Andre filantropiske foreninger se www. starbas.dk

Landsarkivet for Sjælland m.m.: Foreningen til hjælp for ulykkeligt stillede mødre (Mødrehjælpen) 1905-1976
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Mariaforbundet 1905-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Det Wærnske Institut 1814-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" 1774-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Christianshavns Understøttelsesforening 1866-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: International Order of Good Templars (afholdsloge) 1880-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Nordisk Independent Order of Good Templars (afholdsloge) 1889-1972
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Københavns bespisningsanstalt 1829-
Landsarkivet for Sjælland m.m.: Diverse fængselsselskaber: søg i www.daisy.sa.dk eller skriv til Spørg Arkivaren: http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/sporg_arkivaren

Husk, at det kræver dispensation, at benytte materiale der er under 75 år gammelt, hvis det indeholder personfølsomme oplysninger.