Luk dette vindue | Print denne side


Fødselsanmeldelser

Oplysninger om fødsler kan du finde i kirkebøger, men også i fødselsindberetninger. Sundhedsstyrelsens fødselsanmeldelser for København, 1896 - 1977 er afleveret til Landsarkivet for Sjælland. Indgangen er fødselsdag og år for den person, som du søger. I fødselsanmeldelsen står der oplysninger om fødslen (dato, adresse etc.) samt navnene på barnets forældre og oplysning om, hvilket kirkesogn fødslen er anmeldt til.  Barnets navn findes ikke i fødselsanmeldelserne, da der jo var tale om en helt nyfødt. Med oplysning om kirkesogn kan du lede efter dåben i det pågældende sogns kirkebog. Måske står der også, hvor og hvornår barnets forældre var viede, det har visse præster skrevet i anmærkningsfeltet i de første årtier af 1900-årene. Især, hvis det var parrets første barn. Er der ikke tale om fødsel på klinik, men hjemmefødsel, kan du forsøge at efterspore parret på adressen i den folketælling, der ligger tættest på fødslen.
 
På Frederiksberg findes der også fødselsindberetninger, men af en lidt anden type.  Indberetningerne blev udarbejdet af kirkebogsførerne i de enkelte sogne, og de blev ført fra 1892-1933. De indeholder typisk oplysninger om barnets køn, fødselsdato, fødselssted samt forældrenes navne, stilling og vielsesdato (sidstnævnte ikke i de ældste fødselsberetninger). Indgangen til fødselsindberetningerne er barnets fødesogn, og under de enkelte sogne er børnene opført kronologisk efter fødselsdag.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm, Sundhedsstyrelsens Fødselsanmeldelser for København og Frederiksberg, 1896 - 1976
Frederiksberg Stadsarkiv ( Fødselsanmeldelser på Frederiksberg )