Luk dette vindue | Print denne side


Folkeregistre

Den 1. februar 1923 oprettede Frederiksberg, Gentofte og Københavns kommuner hver deres egne folkeregistre. Et år senere fulgte resten af landets kommuner efter. Hver person eller hvert ægtepar har sit folkeregisterkort. De indeholder oplysninger om navne, adresser i kommunen, fødselsdato og børn under 15 år, boende på adressen. Hvis der er tale om et ægtepar, oplyser man også vielsesdato og vielsessted.

Hvis en person er flyttet til eller fra en anden kommune, vil det også fremgå af kortene. Kortene kan desuden indeholde oplysninger om statsborgerskab, socialhjælp og lignende ting.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Folkeregister 1923 - 1986
Københavns Stadsarkiv: Københavns Folkeregister , folkeregisterkort over døde 1923 - 1968