Luk dette vindue | Print denne side


Folketællinger

En folketælling er en opgørelse over alle de personer, der boede i Danmark et bestemt år. I folketællingen finder du oplysninger om alle i en husstand;  konen, manden, deres børn og evt. tjenestefolk. Måske bor konens eller mandens gamle forældre eller andre familiemedlemmer også i husstanden.

Fødestedet er med fra 1845 
I folketællingerne kan du altid finde oplysning om de taltes navne, bopæl, køn, alder og erhverv. Den ægteskabelige stilling er også med i de fleste tællinger. Der er flere andre oplysninger, men de er lidt forskellige fra tælling til tælling.  Folketællingen 1845 er særligt god, fordi det er den første, der fortæller, hvor de talte er født. 

FT 1834 dårligt bevaret i København
Folketællingen for København 1834 er meget dårligt bevaret, idet alt er gået tabt undtagen Sankt Annæ østre og vestre kvarter. Til gengæld findes der særlige tællinger, som blev foretaget i København og på Frederiksberg for årene 1885 og 1895, hvor der ikke var folketælling i resten af landet. I visse af de nyere folketællinger er der desuden oplysninger, som kun findes i skemaerne for netop København og Frederiksberg.

Her finder du kilderne:
Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm: Folketællinger for hele landet, 1787 - 1890 (mikrokort)
Københavns Stadsarkiv: Folketællinger 1787, 1801, 1845, 1834,1850 og 1855 ( Der findes navneregistre til 1787, 1801 og 1845.)
Frederiksberg Stadsarkiv. Folketællinger 1787 - 1860 (mikrokort).
Rigsarkivet: Folketællinger for hele landet, 1787 - 1970 (mikrofilm, mikrokort og original)
 
På nettet: www.arkivalieronline.dk (scan af originale sider)
På nettet: www.ddd.dda.dk - Dansk Demografisk Database (indtastede kilder)

Indhold i folketællingerne

1787 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1801 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1834 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1840 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1845 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1850 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1855 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1860 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1870 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1880 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps, boligtælling.
1885 (dækker kun København og Frederiksberg.) adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1890 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1895 (dækker kun København og Frederiksberg.) adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, boligtælling.
1901 adresse, matrikelnummer, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicaps.
1906 adresse, matrikelnummer, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested (kun København. og Frederiksberg), sidste opholdssted (kun København og Frederiksberg.), husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads.
1911 adresse, matrikelnummer, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, trossamfund, fødested, sidste opholdssted, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1916 adresse, navn, køn, alder, trossamfund, fødested (kun København og Frederiksberg.), husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicaps, indkomst/formue.
1921 adresse, matrikelnummer, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, sidste opholdssted, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads.
1925 adresse, navn, køn, alder, ægteskabelig stilling, fødested, sidste opholdssted, statsborgerskab, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp.
1930 adresse, navn, køn, foreløbigt opholdssted, alder, ægteskabelig stilling, fødested, sidste opholdssted, statsborgerskab, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, arbejdsplads, handicaps.
1940 adresse, navn, køn, foreløbigt opholdssted, alder, ægteskabelig stilling, fødested, statsborgerskab, husstandsstilling, erhverv/fattighjælp, handicaps.
1950 adresse, navn - samt pigenavn for gifte - og tidligere gifte kvinder, midlertidig nærværende, midlertidig fraværende, køn, alder, fødested, statsborgerskab, ægteskabelig stilling, gift - med angivelse af dato og år, husstandsstilling, erhverv, arbejdsplads, trossamfund, børn under 16 år