Luk dette vindue | Print denne side


Frederiksberg fattigvæsen

Frederiksberg Fattigvæsen blev oprettet, da Frederiksberg blev en selvstændig kommune i 1858. Frederiksberg Fattigvæsen omfattede frem til 1861 også Hvidovre Sogn. Fattigvæsenet på Frederiksberg blev bestyret af en fattigkommission frem til 1917.

Fattigvæsenets arkiv omfatter forhandlingsprotokoller for fattigkommissionen og værgerådet og andre udvalg under fattigvæsenet. Med hensyn til udbetaling af hjælp til enkelte personer findes der hovedregistranter, almisseprotokoller, og forskellige journalsager. Specielt med hensyn til børn rummer arkivet protokoller over plejebørn og plejemødre på Frederiksberg, fødselsindberetninger og understøttelse til enkebørn.

Her finder du kilderne
Frederiksberg Stadsarkiv: Arkivet efter Frederiksberg Fattigvæsen 1858-1933

For tiden før 1858 vil der være oplysninger i Frederiksberg-Hvidovre Fattigkommission (1803-1842) og Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab (1842-1858)