Luk dette vindue | Print denne side


Frederiksberg Hospital 1903 -

Frederiksberg Hospital blev indviet i 1903 som et nyt, moderne hospital, bygget efter det såkaldte pavillonsystem. Hospitalet havde fire afdelinger, afdeling A (Kirurgisk), afdeling B (Medicinsk), afdeling C (Hud- og Kønssygdomme) og afdeling D (Psykiatrisk afdeling).

Frem til 1940 blev hospitalet udbygget med en børneafdeling, tuberkuloseafdeling, gynækologisk afdeling og en røntgen- og lysafdeling. Omkring 1940 indtraf to væsentlige begivenheder for hospitalet, for det første overtog hospitalet de nærliggende bygninger fra Københavns Amtssygehus i 1939, for andet fik den tyske besættelse af Danmark i 1940 stor betydning for hospitalet. Den nazistiske besættelsesmagt lagde beslag på en del af hospitalets bygninger for at oprette et lazaret. Fra ca. 1955 og fremefter trådte hospitalet ind i en tid, præget af modernisering, specialisering og rationalisering. Hospitalet blev i 1995 en del af H:S, fra 2007 Region Hovedstaden.

Den administrative del af hospitalets arkiv kan belyse en interessant medicinsk og samfundsmæssig udvikling, ligesom patientjournalerne fra hospitalets forskellige afdelinger kan indgå i en analyse af diagnosticering, behandling, sygdomsbeskrivelse, patientgrupper mv. For eksempel ligger der i Medicinsk Afdeling B en række patientjournaler fra epidemien Den spanske syge, der rasede i Danmark i 1918-1919.

 

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Hospitals arkiv

Frederiksberg Stadsarkiv: Teknisk Direktorats sekretariats arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv: Sekretariatets arkiv / Den økonomiske Forvaltning