Luk dette vindue | Print denne side


Rygende skorstene - industri på Frederiksberg 1860-1900

I perioden fra ca. 1875-1900 blev Frederiksberg omdannet fra at være en landlig kommune med en spredt beliggende bestand af lystejendomme, villaer, forlystelsesetablissementer og enkelte fabriksanlæg til en tæt befolket storby med sammenhængende høj bebyggelse, villakvarterer, industrikvarterer og forretningsgader. I perioden flerdobledes byens befolkningstal fra ca. 17.000 i 1870 til ca. 76.000 indbyggere i 1901, og inden udgangen af 1880'erne havde Frederiksberg et egentligt erhvervsliv. Befolkningsudviklingen og behovet for boliger indebar, at det allerede i 1890'erne begyndte at tynde ud i fabrikskvarteret mellem H.C. Ørsteds Vej og Sct. Jørgens Sø og de øvrige lidt spredte fabrikskvarterer rundt om i kommunen. Omkring århundredskiftet udlagde man området mellem Nyelandsvej/La Cours Vej/jernbanen i det vestlige Frederiksberg til et af Frederiksbergs nye store industrikvarterer, og en ny fase i Frederiksbergs industriudvikling indtrådte.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Teknisk Direktorats sekretariats arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv: Bygningsinspektoratets arkiv
Frederiksberg Stadsarkiv: Sekretariatets arkiv/Den økonomiske Forvaltning