Luk dette vindue | Print denne side


Frederiksberg Kommunes mandtalslister

Frederiksberg Kommune har siden 1800-tallet ført ligningsprotokoller og skattebøger over sine borgere. Fra 1873 - i komplet form fra 1875 - begyndte kommunen at føre halvårlige mandtalslister over kommunens borgere to gange årligt pr. 1. april og pr. 1. oktober.

Nøglen til mandtalslisterne er adressen, og for hver adresse er optegnet husstanden (husfader, husmoder, børn, logerende og tyende), disses fødested og fødselsdato. For børnenes vedkommende står alene indtil det 15. år børnenes navn og alder opgivet.

Den 1. februar 1923 oprettede Frederiksberg Kommune Frederiksberg Folkeregister samtidig med Københavns og Gentofte kommuner. De øvrige af landets kommuner fulgte efter året efter. Fra 1925 førtes mandtalslisterne kun i november måned og blev brugt til at kontrollere og revidere folkeregistrets oplysninger. Fra og med 1. februar 1923 vil det være det mest naturlige at søge oplysninger om personer i folkeregistret.

Her finder du kilderne:

Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Skattevæsen 1858 -
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Kommunes Mandtalslister 1873-1945
Frederiksberg Stadsarkiv: Frederiksberg Folkeregister 1923 – 1986

For tiden før 1858 vil der være ligningsprotokoller i Frederiksberg-Hvidovre Sogneforstanderskab tilbage til 1838.