Luk dette vindue | Print denne side


Frederiksbergske meldingsprotokoller

Fra 1875 til 1923 blev der ført meldingsprotokoller over tjenestefolk, enlige og logerende, der flyttede inden og uden for kommunen. Meldingsprotokollerne indeholder oplysninger om vedkommendes navn, stilling, fødselsdato og fødselssted. Desuden oplyser man fra- og tilflytningsadressen samt datoen for flytningen. Hovedindgangen til protokollerne er kronologisk. Der er år for år udarbejdet alfabetiske registre efter navn.

Her finder du kilderne:
Frederiksberg Stadsarkiv: Registre til og meldingsprotokoller 1875-1923